Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация, предоставляемая в Национальный банк Украины о начале осуществления небанковскими финансовыми учреждениями, их филиалами и другими обособленными структурными подразделениями, необособленными структурными подразделениями, национальным оператором почтовой связи, объектами почтовой связи национального оператора почтовой связи валютных операций и об изменениях относительно осуществления ими валютных операций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.05.2015

Інформація, що надається до Національного банку України про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, їх філіями та іншими відокремленими структурними підрозділами, невідокремленими структурними підрозділами, національним оператором поштового зв'язку, об'єктами поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

N з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

Ідентифікаційний код

 

2

Тип установи (рівень підпорядкованості: 0 - головний офіс; 1 - підрозділи, що мають власний ідентифікаційний код, підпорядковані головному офісу; 2 - підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані головному офісу, а також підрозділи, що не мають власного ідентифікаційного коду, підпорядковані підрозділам першого рівня; 4 - пункти обміну валюти)

 

3

Код області підрозділу, що має власний ідентифікаційний код та підпорядкований головному офісу

 

4

Код області підрозділу, що не має власного ідентифікаційного коду

 

5

Найменування установи

 

6

Скорочене найменування (за наявності) установи (не більше 27 знаків, уключаючи пробіли)

 

7

Місцезнаходження установи (лише для головного офісу)

 

8

Місцезнаходження установи (для типу установи залежно від рівня підпорядкованості першого, другого або четвертого)

 

9

Телефон установи

 

10

Електронна пошта (e-mail)

 

11

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон керівника установи

 

12

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон головного бухгалтера установи

 

13

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон особи, відповідальної за подання статистичної звітності до Національного банку України (лише для головного офісу)

 

14

Перелік видів валютних операцій, які здійснюватимуться

 

15

Дата зміни стану (початку, тимчасового припинення, відновлення, припинення) здійснення валютних операцій за кожним видом фінансових послуг

 

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

________________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

________________________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________________
(телефон виконавця)

Опрос