Идет загрузка документа (460 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт оценки убытков, причиненных субъекту хозяйствования (государству, территориальной общине в лице)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.05.2015

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________________
                       (найменування державного органу
                      (органу місцевого самоврядування,
               державного (комунального) підприємства,
                               суб'єкта господарювання)

___ ____________ 20__ р. N ___________

АКТ
оцінки збитків, які завдано суб'єкту господарювання
(державі, територіальній громаді в особі)*

____________________________________________________________________________________
                                     (повне найменування державного органу (органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________________________,
                                               державного (комунального) підприємства, суб'єкта господарювання)
внаслідок розкрадання (нестачі, знищення, псування) такого майна:
____________________________________________________________________________________
                                      (назва майна, його розташування, площа (для нерухомості), повне найменування
____________________________________________________________________________________
                                                                 балансоутримувача майна та його код згідно з ЄДРПОУ)

Дата оцінки ___ ____________ 20__ р.

Дата оцінки, встановлена для ___________________________________, ___ ____________ 20__ р.
                                                                                                      (мета оцінки)

На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

_______________________________
          (посада оцінювача (членів комісії),
               що провів (провели) оцінку)

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається необхідне.

** Якщо відсутні відомості про балансову залишкову вартість або якщо така вартість дорівнює нулю на колишню дату оцінки, у графі "Балансова залишкова вартість майна, тис. гривень" зазначаються відомості про балансову (переоцінену) вартість майна, зменшену на 50 відсотків.

 

 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________________
                      (найменування державного органу
                      (органу місцевого самоврядування,
               державного (комунального) підприємства,
                             суб'єкта господарювання)

___ ____________ 20__ р. N ___________

АКТ
оцінки збитків, які завдано суб'єкту господарювання (державі, територіальній громаді в особі)*

____________________________________________________________________________________
                                          (повне найменування державного органу (органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________________________,
                                                 державного (комунального) підприємства, суб'єкта господарювання)
внаслідок неправомірних дій з грошовими коштами в розмірі:
_____________________________________________________________________________ гривень
                                                                                           (сума словами)

Дата оцінки ___ ____________ 20__ р.

Дата завдання майнової шкоди внаслідок _________________________________________________
                                                                                                                                    (суть неправомірних дій)
___ ____________ 20__ р.

На підставі наданих вихідних даних визначено розмір збитків:

Таким чином, розмір збитків становить:

___________________
(сума грошових коштів)

х

_______________
(коефіцієнт індексації)

=

______________________________
(розмір збитків)

______________________________
      (посада оцінювача (членів комісії),
           що провів (провели) оцінку)

___________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається необхідне.

** Для першого періоду зазначається строк дії облікової ставки з урахуванням дати завдання майнової шкоди; для останнього періоду зазначається строк дії облікової ставки з урахуванням дати оцінки.

Опрос