Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт осмотра технического состояния грузовых вагонов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.03.2015

АКТ

огляду технічного стану вантажних вагонів ____________________, код _______________________,
                                                                                                                      (власник)
приписаних до станції _____________ і оглянутих на станції (депо, ВРЗ) ____________ залізниці, що мають право виходу на колії загального користування, число ___, місяць ______, рік ____.

Огляд вагонів проведено комісією у складі начальника ВРП (ініціали, прізвище), начальника станції (ініціали, прізвище), представника власника (орендаря) (ініціали, прізвище).

N ЗАЯВКИ ____________ КОД ПРИЧИНИ ЗАЯВКИ ____________

Технічні характеристики

1. Загальномережевий номер вагона (рядки акта в математично зростаючому порядку восьмизначних номерів).

2. Інвентарний або заводський номер.

3. Модель вагона.

4. Код моделі вагона.

5. Код вантажу, який перевозиться у вагонах.

6. Назва вантажу, який перевозиться у вагонах.

7. Рік, місяць, день побудови вагона.

8. Вагонобудівний завод.

9. Вісність.

10. Об'єм кузова.

11. Вантажопідйомність, т.

12. Маса тари, т.

13. Довжина між осями автозчепок, мм.

14. Наявність перехідної площадки (є, немає).

15. Тип візка.

16. Наявність ручного гальма.

17. Тип колісних пар.

18. Калібрування котла.

19. Дата огляду котла (останніх гідравлічних випробовувань - день, місяць, рік, хто проводив, код ВРП).

20. Дата останнього деповського ремонту (день, місяць, рік).

21. Місце останнього деповського ремонту (найменування заводу або депо, які виконали ремонт).

22. Модернізація при деповському ремонті (код).

23. Дата останнього капітального ремонту (день, місяць, рік).

24. Місце останнього капітального ремонту (найменування заводу або депо).

25. Модернізація при капітальному ремонті (код).

26. Строк служби вагона продовжено до... (день, місяць, рік).

27. Орендар.

28. Станція приписки орендаря.

29. Термін закінчення оренди (число, місяць, рік).

30. Оператор.

31. Код ВРП, що склав акт технічного огляду.

Висновок комісії про технічний стан вагонів:

Оглянуті вагони в кількості _____ одиниць під перевезення вантажу (для кожного вагона) технічно справні, відповідають вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року N 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за N 50/1854 (зі змінами), і можуть прямувати коліями загального користування з установленою швидкістю.

Члени комісії:

Начальник ВРП

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

Начальник станції

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

Представник власника (орендаря)

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

 

АКТ

осмотра технического состояния грузовых вагонов ____________________________________, код
                                                                                                                                                       (владелец)
__________, приписанных к станции ____________ и осмотренных на станции (депо, ВРЗ) ______________________ железной дороги, которые имеют право выхода на пути общего пользования, число ___, месяц ________, год ___.

Осмотр вагонов проведен комиссией в составе начальника ВРП (инициалы, фамилия), начальника станции (инициалы, фамилия), представителя владельца (арендатора) (инициалы, фамилия).

N ЗАЯВКИ ____________ КОД ПРИЧИНЫ ЗАЯВКИ _____________

Технические характеристики

1. Общесетевой номер вагона (строки акта в математически возрастающем порядке восьмизначных номеров).

2. Инвентарный или заводской номер.

3. Модель вагона.

4. Код модели вагона.

5. Код груза, который перевозится в вагонах.

6. Название груза, который перевозится в вагонах.

7. Год, месяц, день постройки вагона.

8. Вагоностроительный завод.

9. Осность.

10. Объем кузова.

11. Грузоподъемность, т.

12. Масса тары, т.

13. Длина по осям автосцепок, мм.

14. Наличие переходной площадки (есть, нет).

15. Тип тележки.

16. Наличие ручного тормоза.

17. Тип колесных пар.

18. Калибрование котла.

19. Дата осмотра котла (последних гидравлических испытаний - день, месяц, год, кто проводил, код ВРП).

20. Дата последнего деповского ремонта (день, месяц, год).

21. Место последнего деповского ремонта (наименование завода или депо, которые выполнили ремонт).

22. Модернизация при деповском ремонте (код).

23. Дата последнего капитального ремонта (день, месяц, год).

24. Место последнего капитального ремонта (наименование завода или депо).

25. Модернизация при капитальном ремонте (код).

26. Срок службы вагона продлен до... (день, месяц, год).

27. Арендатор.

28. Станция приписки арендатора.

29. Срок окончания аренды (число, месяц, год).

30. Оператор.

31. Код ВРП, который составил акт технического осмотра.

Вывод комиссии о техническом состоянии вагонов:

Осмотренные вагоны в количестве _____ единиц под перевозку груза (для каждого вагона) технически исправные, отвечают требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины от 20 декабря 1996 года N 411, зарегистрированных Министерством юстиции Украины 25 февраля 1997 года за N 50/1854 (с изменениями), и могут курсировать по путям общего пользования с установленной скоростью.

Члены комиссии:

Начальник ВРП

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

Начальник станции

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

Представитель владельца (арендатора)

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

Опрос