Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об исключении оборудования из Единого реестра оборудования для промышленного производства сигарет и папирос

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.03.2015

ЗАЯВА
про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

2. ___________________________________________________________________________________
                                     (місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

4. ___________________________________________________________________________________
                      (номер та дата наказу про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання до переходу
                                                                        права власності на нього або його знищення)

5. Модель ___________________________________________________________________________,
серійний номер обладнання ____________________________________________________________

6. Місцезнаходження обладнання
_____________________________________________________________________________________

7. Підстава для виключення (перехід права власності або знищення обладнання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (необхідне підкреслити)

До заяви додається документ, що підтверджує перехід права власності або знищення обладнання.

Дата _________

 

Заявник

_______________
             (підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.

Опрос