Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином реестре оборудования для промышленного производства сигарет и папирос

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.03.2015

ЗАЯВА
про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

2. ___________________________________________________________________________________
                                               (місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

4. Номер та дата наказу про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання
_____________________________________________________________________________________

5. Реєстраційний номер Єдиного державного реєстру обладнання, до якого вносяться зміни
_____________________________________________________________________________________
6. Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання до внесення змін
_____________________________________________________________________________________

7. Відомості, що мають бути відображені в Єдиному реєстрі обладнання після внесення змін
_____________________________________________________________________________________

До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання в разі переходу права користування таким обладнанням.

Дата _________

 

Заявник

_______________
            (підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.

Опрос