Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о внесении оборудования в Единый реестр оборудования для промышленного производства сигарет и папирос

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.03.2015

ЗАЯВА
про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

2. ___________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце реєстрації (для фізичних осіб))

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

4. Обладнання ввезено, зберігається, використовується або є у власності________________________
                                                   (необхідне підкреслити)

5. ___________________________________________________________________________________
                     (підстава ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання)

6. Модель ___________________________________________________________________________,
серійний номер обладнання _________________________________________________________

7. Місцезнаходження обладнання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання.

Дата _________

 

Заявник

_______________
             (підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті.

Опрос