Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет нормативов перечисления средств гарантированному поставщику за природный газ (Н-гп1) и на текущий счет теплогенерирующей организации (Н-тго1) в соответствии с пунктом 16 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с гарантированным поставщиком природного газа на расчетный месяц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.03.2015
Утратил силу

Розрахунок нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп1) та на поточний рахунок теплогенеруючої організації (Нтго1) відповідно до пункту 16 Порядку на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплогенеруючої організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

(МФО спеціальних рахунків теплогенеруючої організації)

(МФО поточного рахунку теплогенеруючої організації)

(Номер поточного рахунку теплогенеруючої організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків ліцензіата

Х

 

 

 

 

Х

2

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплогенеруючою організацією за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вгаз1

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 4

3

Фактична вартість проданої теплопостачальним організаціям за чинними тарифами теплової енергії за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте1

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 16

4

Узгоджене для теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт1*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 17

5

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Вгаз р.р.1

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

6

Узгоджена заборгованість теплогенеруючої організації за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи
з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Згаз1

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

7

Рівень розрахунків теплогенеруючої організації за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії, що продається теплопостачальним організаціям, наростаючим підсумком за період, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує передньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рр1

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

8

Розрахунковий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп1*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

9

Граничний рівень нормативу перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

100

100,00

100,00

100,00

100,00

 

10

Прийнятий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп1

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

11

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплогенеруючої організації (відсотки)

Нтго1

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нгп1 =

Вгаз1
_______________
те1 + Рт1) х Рр1

х 100;


Рр1 = 1 -

Згаз1
___________;
Вгаз р.р.1

 


Нтго1 = 100 - Нгп1.

____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп1) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп1) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

Опрос