Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет нормативов перечисления средств за купленную тепловую энергию в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 13 и пунктом 15 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с гарантированным поставщиком природного газа (Н-тгі) со специальных счетов теплоснабжающей организации на специальные счета отдельно по каждой теплогенерирующей организации на расчетный месяц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.03.2015
Утратил силу

Розрахунок нормативів перерахування коштів за куплену теплову енергію відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядкутгі) із спеціальних рахунків теплопостачальної організації на спеціальні рахунки окремо по кожній теплогенеруючій організації на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплопостачальної організації)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплогенеруючої організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

(МФО спеціальних рахунків теплопостачальної організації)

(Код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

(МФО спеціальних рахунків теплогенеруючої організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків теплопостачальної організації

Х

 

 

 

 

Х

2

Номери спеціальних рахунків теплогенеруючої організації

Х

 

 

 

 

Х

3

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої за діючими тарифами теплової енергії у теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Втгі

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 13

4

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 11

5

Узгоджене для теплопостачальної організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 12

6

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої теплопостачальною організацією теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Втгі р.р.

 

 

 

 

Рядок
"за період з Мн до Р-2 включно" додатка 14

7

Узгоджена з теплогенеруючою організацією заборгованість теплопостачальної організації за куплену теплову енергію, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Зтгі

 

 

 

 

Рядок
"за період з Мн до Р-2 включно" додатка 14

8

Рівень розрахунків теплопостачальної організації за куплену теплову енергію у теплогенеруючої організації наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рртгі

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

9

Норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на спеціальний рахунок теплогенеруючій організації (відсотки)

Нтгі*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нтгі =

Втгі
_______________
те + Рт) х Рртгі

х 100;


Рртгі = 1 -

Зтгі
___________.
Втгі р.р.

 


____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нтгі) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нтгі) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

_____________________
(посада керівника)

_______________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

Опрос