Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет нормативов перечисления средств гарантированному поставщику за природный газ (Н-гп) и на текущий счет теплоснабжающей организации (Н-тпо) в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 и пунктом 14 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с гарантированным поставщиком природного газа на расчетный месяц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.03.2015
Утратил силу

Розрахунок нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпункту 1 пункту 13 та пункту 14 Порядку на розрахунковий місяць

_________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплопостачальної організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

(МФО спеціальних рахунків теплопостачальної організації)

(МФО поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Номер поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків ліцензіата

Х

 

 

 

 

Х

2

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальною організацією за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вгаз

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 4

3

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 7

4

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 8

5

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Вгаз р.р.

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

6

Узгоджена заборгованість теплопостачальної організації за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи
з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Згаз

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

7

Рівень розрахунків теплопостачальної організації за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком за період, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рр

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

8

Розрахунковий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

9

Граничний рівень нормативу перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

100

100,00

100,00

100,00

100,00

 

10

Прийнятий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

11

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної організації (відсотки)

Нтпо

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нгп =

Вгаз
_______________
те + Рт) х Рр

х 100;


Рр = 1 -

Згаз
___________;
Вгаз р.р.

 


Нтпо = 100 - Нгп.

____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

________________
(посада керівника)

_____________________
(підпис)
М. П.

____________________
(П. І. Б.)

Опрос