Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка теплоснабжающей (теплогенерирующей) организации о фактической стоимости потребленного природного газа для производства тепловой энергии теплоснабжающей В-газ (теплогенерирующей В-газ1) организацией, которая по соответствующим договорам покупает природный газ у гарантированного поставщика, за 12 месяцев, предшествующих месяцу, предыдущему к расчетному (Р), для определения нормативов отчисления средств на специальный счет гарантированного поставщика в расчетном месяце

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.03.2015
Утратил силу

Довідка
теплопостачальної (теплогенеруючої) організації про фактичну вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальною Вгаз (теплогенеруючою Вгаз1) організацією, яка за відповідними договорами купує природний газ у гарантованого постачальника, за 12 місяців, що передують місяцю, попередньому до розрахункового (Р), для визначення нормативів відрахування коштів на спеціальний рахунок гарантованого постачальника в розрахунковому місяці

____________________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної або теплогенеруючої організації)

Період (місяць)

Фактична вартість у гривнях без урахування податку на додану вартість купленого у гарантованого постачальника природного газу, спожитого для виробництва теплової енергії теплопостачальною (Вгаз) або теплогенеруючою (Вгаз1) організацією для потреб відповідних категорій споживачів:

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

1

2

3

4

5

Р-2

 

 

 

 

Р-3

 

 

 

 

Р-4

 

 

 

 

Р-5

 

 

 

 

Р-6

 

 

 

 

Р-7

 

 

 

 

Р-8

 

 

 

 

Р-9

 

 

 

 

Р-10

 

 

 

 

Р-11

 

 

 

 

Р-12

 

 

 

 

Р-13

 

 

 

 

12 місяців

0

0

0

0

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

__________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка
гарантованого постачальника природного газу про значення показників "фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальними (Вгаз р.р.) і теплогенеруючими (Вгаз р.р.1) організаціями, які за відповідними договорами купують природний газ у гарантованого постачальника" та "заборгованість теплопостачальних (Згаз) і теплогенеруючих (Згаз1) організацій за природний газ для виробництва теплової енергії" наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового періоду (Р-2), включно, для визначення нормативів відрахування коштів на спеціальний рахунок гарантованого постачальника в розрахунковому місяці (Р)

___________________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

(грн. з урахуванням податку на додану вартість)

N
з/п

Повні найменування теплопостачальних
і теплогенеруючих організацій

Коди за ЄДРПОУ теплопос-
тачальних і тепло-
генеруючих організацій

Місяць

Фактична
вартість купленого у гарантованого постачальника природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальними (В
газ р.р.) і теплогенеруючими (Вгаз р.р.1) організаціями, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового (Р-2), включно

Оплата теплопостачальних і теплогенеруючих організацій всіма засобами за природний газ для виробництва теплової енергії, куплений у гарантованого постачальника, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового періоду (Р-2), включно

Заборгованість теплопостачальних (Згаз) і теплогенеруючих (Згаз1) організацій перед гарантованим постачальником за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового (Р-2), включно

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

населення

бюджетні установи

релігійні
організації

інші споживачі

усього

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

Р-2*
Р-2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з Мн до Р-2*
з Мн до Р-2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Р-2*
Р-2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з Мн до Р-2*
з Мн до Р-2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У графах 10 - 14 відображається сума оплати за газ, яка фактично надійшла у відповідному періоді.

** У графах 10 - 14 відображається сума оплати за газ, яка фактично врахована сторонами як оплата за газ, спожитий у відповідному періоді згідно з пунктом 17 Порядку.

________________________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Розрахунок нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпункту 1 пункту 13 та пункту 14 Порядку на розрахунковий місяць

_________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплопостачальної організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

(МФО спеціальних рахунків теплопостачальної організації)

(МФО поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Номер поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків ліцензіата

Х

 

 

 

 

Х

2

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальною організацією за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вгаз

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 4

3

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 7

4

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 8

5

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Вгаз р.р.

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

6

Узгоджена заборгованість теплопостачальної організації за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи
з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Згаз

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

7

Рівень розрахунків теплопостачальної організації за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком за період, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рр

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

8

Розрахунковий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

9

Граничний рівень нормативу перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

100

100,00

100,00

100,00

100,00

 

10

Прийнятий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

11

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної організації (відсотки)

Нтпо

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нгп =

Вгаз
_______________
те + Рт) х Рр

х 100;


Рр = 1 -

Згаз
___________;
Вгаз р.р.

 


Нтпо = 100 - Нгп.

____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

________________
(посада керівника)

_____________________
(підпис)
М. П.

____________________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 1
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпункту 1 пункту 13 та пункту 14 Порядку на розрахунковий місяць

_________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (Вте)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, для потреб відповідних категорій споживачів:

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

Р-13

 

 

 

 

 

Р-12

 

 

 

 

 

2 місяці

 

 

 

 

 

Р-11

 

 

 

 

 

3 місяці

 

 

 

 

 

Р-10

 

 

 

 

 

4 місяці

 

 

 

 

 

Р-9

 

 

 

 

 

5 місяців

 

 

 

 

 

Р-8

 

 

 

 

 

6 місяців

 

 

 

 

 

Р-7

 

 

 

 

 

7 місяців

 

 

 

 

 

Р-6

 

 

 

 

 

8 місяців

 

 

 

 

 

Р-5

 

 

 

 

 

9 місяців

 

 

 

 

 

Р-4

 

 

 

 

 

10 місяців

 

 

 

 

 

Р-3

 

 

 

 

 

11 місяців

 

 

 

 

 

Р-2

 

 

 

 

 

12 місяців

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 2
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпункту 1 пункту 13 та пункту 14 Порядку на розрахунковий місяць

_________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (далі - Порядок та умови), для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі" (Рт)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показників додатка 4 до Порядку та умов, для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі":

фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість з урахуванням фактичних витрат‚ пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями - (Рт)

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

населення

бюджетні установи

релігійні
організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Р-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-12

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

2 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-11

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

3 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-10

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

4 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-9

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

5 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-8

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-7

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

7 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-6

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

8 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-5

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

9 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-4

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

10 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-3

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

11 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-2

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

12 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Розрахунок нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядку на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплопостачальної організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

(МФО спеціальних рахунків теплопостачальної організації)

(МФО поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Номер поточного рахунку теплопостачальної організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків ліцензіата

Х

 

 

 

 

Х

2

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплопостачальною організацією за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вгаз

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 4

3

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 11

4

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 12

5

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Вгаз р.р.

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

6

Узгоджена заборгованість теплопостачальної організації за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Згаз

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

7

Рівень розрахунків теплопостачальної організації за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком за період, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рр

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

8

Розрахунковий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

9

Сума нормативів (у відсотках) перерахування коштів на спеціальні рахунки усіх теплогенеруючих організацій за куплену теплову енергію теплопостачальною організацією (сума показників рядка 8 усіх додатків до цього розрахунку)

еНтгі

 

 

 

 

Сума показників рядка 8 усіх додатків 10

10

Граничний рівень нормативу перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

100-еНтгі

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

11

Прийнятий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

12

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної організації (відсотки)

Нтпо

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нгп =

Вгаз
_______________
те + Рт) х Рр

х 100;


Рр = 1 -

Згаз
___________;
Вгаз р.р.

 


Нтпо = 100 - еНтгі - Нгп.

____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Розрахунок нормативів перерахування коштів за куплену теплову енергію відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядкутгі) із спеціальних рахунків теплопостачальної організації на спеціальні рахунки окремо по кожній теплогенеруючій організації на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплопостачальної організації)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплогенеруючої організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

(МФО спеціальних рахунків теплопостачальної організації)

(Код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

(МФО спеціальних рахунків теплогенеруючої організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків теплопостачальної організації

Х

 

 

 

 

Х

2

Номери спеціальних рахунків теплогенеруючої організації

Х

 

 

 

 

Х

3

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої за діючими тарифами теплової енергії у теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Втгі

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 13

4

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 11

5

Узгоджене для теплопостачальної організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 12

6

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої теплопостачальною організацією теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Втгі р.р.

 

 

 

 

Рядок
"за період з Мн до Р-2 включно" додатка 14

7

Узгоджена з теплогенеруючою організацією заборгованість теплопостачальної організації за куплену теплову енергію, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Зтгі

 

 

 

 

Рядок
"за період з Мн до Р-2 включно" додатка 14

8

Рівень розрахунків теплопостачальної організації за куплену теплову енергію у теплогенеруючої організації наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рртгі

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

9

Норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на спеціальний рахунок теплогенеруючій організації (відсотки)

Нтгі*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нтгі =

Втгі
_______________
те + Рт) х Рртгі

х 100;


Рртгі = 1 -

Зтгі
___________.
Втгі р.р.

 


____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нтгі) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нтгі) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

_____________________
(посада керівника)

_______________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 1
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядку на розрахунковий місяць (Р)

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплопостачальною організацією теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (Вте)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Фактична вартість за чинними тарифами проданої теплової енергії та/або наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, для потреб відповідних категорій споживачів:

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

Р-13

 

 

 

 

 

Р-12

 

 

 

 

 

2 місяці

 

 

 

 

 

Р-11

 

 

 

 

 

3 місяці

 

 

 

 

 

Р-10

 

 

 

 

 

4 місяці

 

 

 

 

 

Р-9

 

 

 

 

 

5 місяців

 

 

 

 

 

Р-8

 

 

 

 

 

6 місяців

 

 

 

 

 

Р-7

 

 

 

 

 

7 місяців

 

 

 

 

 

Р-6

 

 

 

 

 

8 місяців

 

 

 

 

 

Р-5

 

 

 

 

 

9 місяців

 

 

 

 

 

Р-4

 

 

 

 

 

10 місяців

 

 

 

 

 

Р-3

 

 

 

 

 

11 місяців

 

 

 

 

 

Р-2

 

 

 

 

 

12 місяців

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 2
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп) та на поточний рахунок теплопостачальної організації (Нтпо) відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядку на розрахунковий місяць (Р)

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (далі - Порядок та умови), для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі" (Рт)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Узгоджене за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показників додатка 4 до Порядку та умов, для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі":

фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість з урахуванням фактичних витрат‚ пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями - (Рт)

населення

бюджетні
установи

релігійні
організації

інші
споживачі

усього

населення

бюджетні
установи

релігійні
організації

інші
споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Р-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-12

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

2 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-11

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

3 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-10

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

4 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-9

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

5 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-8

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-7

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

7 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-6

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

8 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-5

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

9 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-4

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

10 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-3

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

11 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-2

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

12 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 3
для розрахунку нормативів перерахування коштів за куплену теплову енергію відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядкутгі) із спеціальних рахунків теплопостачальної організації на спеціальні рахунки окремо по кожній теплогенеруючій організації на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої за чинними тарифами теплової енергії у теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (Втгі)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Узгоджена з теплогенеруючою організацією фактична вартість купованої за чинними тарифами теплової енергії у теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, для потреб відповідних категорій споживачів:

населення

бюджетні установи

релігійні
організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

Р-13

 

 

 

 

 

Р-12

 

 

 

 

 

2 місяці

 

 

 

 

 

Р-11

 

 

 

 

 

3 місяці

 

 

 

 

 

Р-10

 

 

 

 

 

4 місяці

 

 

 

 

 

Р-9

 

 

 

 

 

5 місяців

 

 

 

 

 

Р-8

 

 

 

 

 

6 місяців

 

 

 

 

 

Р-7

 

 

 

 

 

7 місяців

 

 

 

 

 

Р-6

 

 

 

 

 

8 місяців

 

 

 

 

 

Р-5

 

 

 

 

 

9 місяців

 

 

 

 

 

Р-4

 

 

 

 

 

10 місяців

 

 

 

 

 

Р-3

 

 

 

 

 

11 місяців

 

 

 

 

 

Р-2

 

 

 

 

 

12 місяців

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 4
для розрахунку нормативів перерахування коштів за куплену теплову енергію відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 13 та пункту 15 Порядкутгі) із спеціальних рахунків теплопостачальної організації на спеціальні рахунки окремо по кожній теплогенеруючій організації на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплопостачальної організації)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

Узгоджене з теплогенеруючою організацією значення показників "фактична вартість купованої теплопостачальною організацією теплової енергії (Втгі р.р.)" та "заборгованість теплопостачальної організації за куплену теплову енергію (Зтгі)" наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця включно (Р-2)

(грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Період

Фактична вартість купленої теплопостачальною організацією у теплогенеруючої організації теплової енергії, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця (Р-2), включно (Втгір.р.)

Оплата теплопостачальної організації всіма засобами за теплову енергію, яка куплена у теплогенеруючої організації, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця (Р-2), включно

Заборгованість теплопостачальної організації перед теплогенеруючою організацією за куплену теплову енергію, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи (Мн), до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця (Р-2), включно (Зтгі)

 

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мн*
Мн**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн+1*
Мн+1**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 місяці*
2 місяці**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн+2*
Мн+2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 місяці*
3 місяці**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-2*
Р-2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за період з Мн до
Р-2 включно
*
за період з Мн до
Р-2 включно
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У графах 7 - 11 відображається сума оплати за теплову енергію, яка фактично надійшла у відповідному періоді.

** У графах 7 - 11 відображається сума оплати за теплову енергію, яка фактично врахована сторонами як оплата за теплову енергію, спожиту у відповідному періоді, згідно з пунктом 17 Порядку.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Розрахунок нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп1) та на поточний рахунок теплогенеруючої організації (Нтго1) відповідно до пункту 16 Порядку на розрахунковий місяць

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування теплогенеруючої організації)

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

(МФО спеціальних рахунків теплогенеруючої організації)

(МФО поточного рахунку теплогенеруючої організації)

(Номер поточного рахунку теплогенеруючої організації)

(Розрахунковий місяць)

N
з/п

Найменування показників

Символ показника

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Розміщення показника

1

Номери спеціальних рахунків ліцензіата

Х

 

 

 

 

Х

2

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії теплогенеруючою організацією за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вгаз1

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 4

3

Фактична вартість проданої теплопостачальним організаціям за чинними тарифами теплової енергії за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (грн. без урахування податку на додану вартість)

Вте1

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 16

4

Узгоджене для теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (грн. без урахування податку на додану вартість)

Рт1*

 

 

 

 

Рядок
"12 місяців" додатка 17

5

Узгоджена з гарантованим постачальником фактична вартість спожитого природного газу для виробництва теплової енергії наростаючим підсумком, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Вгаз р.р.1

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

6

Узгоджена заборгованість теплогенеруючої організації за природний газ для виробництва теплової енергії, яка виникла наростаючим підсумком, починаючи
з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує попередньому до розрахункового місяця, включно (грн. з урахуванням податку на додану вартість)

Згаз1

 

 

 

 

Рядок
"з Мн до Р-2" додатка 5

7

Рівень розрахунків теплогенеруючої організації за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії, що продається теплопостачальним організаціям, наростаючим підсумком за період, починаючи з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, до місяця, що передує передньому до розрахункового місяця, включно (одиниці)

Рр1

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Розрахунок

8

Розрахунковий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп1*

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

9

Граничний рівень нормативу перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

100

100,00

100,00

100,00

100,00

 

10

Прийнятий норматив перерахування коштів гарантованому постачальникові за спожитий природний газ (відсотки)

Нгп1

0,00

0,00

0,00

0,00

Розрахунок

11

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок теплогенеруючої організації (відсотки)

Нтго1

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахунок

Формули розрахунку:

Нгп1 =

Вгаз1
_______________
те1 + Рт1) х Рр1

х 100;


Рр1 = 1 -

Згаз1
___________;
Вгаз р.р.1

 


Нтго1 = 100 - Нгп1.

____________
* Показник (Рт) при його від'ємному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп1) для усіх категорій споживачів, а при його позитивному значенні не застосовується (приймається рівним нулю) у розрахунках показника (Нгп1) для категорій споживачів "бюджетні установи" та "інші споживачі".

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)
М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 1
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп1) та на поточний рахунок теплогенеруючої організації (Нтго1) відповідно до пункту 16 Порядку на розрахунковий місяць (Р)

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)

Фактична вартість проданої теплопостачальним організаціям за чинними тарифами теплової енергії за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця (Вте1)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Фактична вартість проданої теплопостачальним організаціям за чинними тарифами теплової енергії за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, для потреб відповідних категорій споживачів:

населення

бюджетні установи

релігійні організації

інші споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

Р-13

 

 

 

 

 

Р-12

 

 

 

 

 

2 місяці

 

 

 

 

 

Р-11

 

 

 

 

 

3 місяці

 

 

 

 

 

Р-10

 

 

 

 

 

4 місяці

 

 

 

 

 

Р-9

 

 

 

 

 

5 місяців

 

 

 

 

 

Р-8

 

 

 

 

 

6 місяців

 

 

 

 

 

Р-7

 

 

 

 

 

7 місяців

 

 

 

 

 

Р-6

 

 

 

 

 

8 місяців

 

 

 

 

 

Р-5

 

 

 

 

 

9 місяців

 

 

 

 

 

Р-4

 

 

 

 

 

10 місяців

 

 

 

 

 

Р-3

 

 

 

 

 

11 місяців

 

 

 

 

 

Р-2

 

 

 

 

 

12 місяців

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

 

Довідка N 2
для розрахунку нормативів перерахування коштів гарантованому постачальникові за природний газ (Нгп1) та на поточний рахунок теплогенеруючої організації (Нтго1) відповідно до пункту 16 Порядку на розрахунковий місяць (Р)

___________ 20__ року
(розрахунковий місяць)

_________________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ теплогенеруючої організації)
Узгоджене для теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показника "Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями" додатка 4 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 30 (далі - Порядок та умови), для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі" (Рт1)

(грн. без урахування податку на додану вартість)

Період

Узгоджене для теплогенеруючої організації за 12 місяців, що передують попередньому до розрахункового місяця, значення показників додатка 4 до Порядку та умов, для категорії споживачів "населення" та аналогічні показники для категорій споживачів "бюджетні установи", "інші споживачі":

фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість з урахуванням фактичних витрат‚ пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями - (Рт1)

населення

бюджетні
установи

релігійні
організації

інші
споживачі

усього

населення

бюджетні
установи

релігійні
організації

інші
споживачі

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Р-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-12

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

2 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-11

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

3 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-10

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

4 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-9

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

5 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-8

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-7

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

7 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-6

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

8 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-5

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

9 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-4

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

10 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-3

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

11 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-2

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

12 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Наприклад, якщо розрахунковий місяць - вересень, то липень - Р-2, червень - Р-3 тощо.

_____________________
(посада керівника)

_________________
(підпис)

М. П.

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

Опрос