Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об участии в конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности [в случаях отчуждения военного имущества]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.03.2015

 

Голові комісії з відбору суб'єктів оціночної
діяльності ____________________________
_____________________________________

Реєстраційний N _______
"___" _________ 20__ р.
       (дата реєстрації заяви)

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                        (найменування заявника або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))

Керівник
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________

______________
______________
(телефон)

______________
______________
(телефакс)

______________
______________
(телекс)

_________________
_________________
(адреса електронної
пошти в мережі
Інтернет)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки окремо визначеного військового майна.

"___" __________ 20__ р.
(дата заповнення заяви)

_________________________
(підпис керівника)

Опрос