Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи лицу по определению суда в уголовных производствах относительно продления, изменения или прекращения применения принудительных мер медицинского характера, в процедурах, связанных с выдачей лица (экстрадицией), или в случае решения судом вопросов при исполнении приговоров в соответствии со статьей 537 Уголовного процессуального кодекса Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.03.2015

Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України

від "___" ____________ 20__ року N ____

видане на підставі ухвали
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування суду, що постановив ухвалу)
від "___" ____________ 20__ року N кримінальної справи _____.

1. ________________________________________________________________________________________________
                                                      (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)
в особі ___________________________________________________________________________________________,
                                                 [прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої службової особи (чергового) центру]
який (яка) діє на підставі наказу (довіреності) директора центру від "___" ____________ 20__ року N ____,
призначає адвоката _________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від "___" ____________ ____ року N ____, контактний телефон ______________, поштова адреса: __________________________) для надання безоплатної вторинної правової допомоги (здійснення захисту, складення документів процесуального характеру) у межах процесуальних прав і обов'язків, визначених статтями 46, 47 Кримінального процесуального кодексу України, протягом строку дії цього доручення
________________________________________________________________________________________________.
                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначається адвокат, у давальному відмінку, дата її народження,
                                                                                                     якщо відома)

2. Адвокатові ______________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
забезпечити надання безоплатної вторинної правової допомоги
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (вид правової допомоги)
та прибути
_________________________________________________________________________________________________
                                                (дата і час для прибуття адвоката з метою його участі у судовому засіданні)
до _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
                                 (найменування і адреса місця для прибуття адвоката з метою його участі у судовому засіданні)

3. Це доручення діє до прийняття рішення судом першої інстанції, а у разі оскарження - до прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

М. П.

підпис

П. І. Б.

Опрос