Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи лицу, осужденному к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничения свободы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.03.2015

Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі

від "___" ____________ 20__ року N ______

видане на підставі наказу центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від "___" ____________ 20__ року N _____
до звернення ______________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я по батькові особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання
                                                                 в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі)
від "___" ____________ 20__ року, зареєстрованого центром за N ______ від "___" ____________ 20__ року.

1. ________________________________________________________________________________________________
                                                    (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)
в особі ___________________________________________________________________________________________,
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої службової особи (чергового) центру)
який (яка) діє на підставі наказу (довіреності) директора центру від "___" ____________ 20__ року N _____,
призначає адвоката _________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від "___" ____________ ____ року N ____, контактний телефон _________________, поштова адреса: ____________________________) для надання безоплатної вторинної правової допомоги (здійснення захисту, здійснення представництва інтересів, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру) у межах процесуальних прав і обов'язків захисника, визначених статтями 46, 47 Кримінального процесуального кодексу України, а у разі здійснення представництва - в межах повноважень, визначених довіреністю, протягом строку дії цього доручення.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному
                             батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, якій призначається адвокат, у давальному відмінку,
                                                                                         дата її народження, якщо відомо))

2. Адвокатові _______________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
забезпечити надання особі, засудженій до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу":
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (вид правової допомоги)
та прибути протягом п'яти днів з дня видання цього доручення до _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                         (точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката з особою, засудженою до покарання у вигляді
                                 позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі)

Дата видання доручення: __ __.__ __.__ __ __ __.

3. Це доручення діє до закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень, використання всіх національних засобів правового захисту, звільнення особи з місця виконання покарання, крім випадків складення процесуальних документів.

М. П.

Підпис

П. І. Б.

Опрос