Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи лицу, в уголовном производстве относительно которого в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для проведения отдельного процессуального действия

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.03.2015

Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для проведення окремої процесуальної дії

від "___" ____________ 20__ року N _____

видане на підставі постанови (ухвали)
_________________________________________________________________________________________________
                         (посада та прізвище, ім'я, по батькові особи (слідчого прокурора, слідчого судді), яка винесла постанову
                                                          (постановила ухвалу), чи найменування суду, що постановив ухвалу)

від "___" ____________ 20__ року N _______.

1. ________________________________________________________________________________________________
                                                      (найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)
в особі ___________________________________________________________________________________________,
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої службової особи (чергового) центру)
який (яка) діє на підставі наказу (довіреності) директора центру від "___" ____________ 20__ року N ____,
призначає адвоката _________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від "___" ____________ ____ року N ____, контактний телефон: _______________,поштова адреса: _________________________) для надання безоплатної вторинної правової допомоги (здійснення захисту, складення документів процесуального характеру) у межах процесуальних прав і обов'язків, визначених статтями 46, 47 Кримінального процесуального кодексу України, протягом строку дії цього доручення
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування процесуальної дії (дій))
_________________________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначається адвокат, у давальному відмінку, дата її народження
                                                                                                    (якщо відомі))
у кримінальному провадженні ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
                             (номер кримінального провадження і дата його внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань)

2. Адвокатові ______________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
забезпечити надання безоплатної вторинної правової допомоги та прибути
_________________________________________________________________________________________________
                                       (дата і час для прибуття адвоката з метою його участі у кримінальному провадженні)
під час ___________________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування процесуальної дії (дій))
до _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
                             (найменування і місцезнаходження (органу, установи) для прибуття адвоката з метою його участі
                                                                                        у кримінальному провадженні)

3. Це доручення діє протягом проведення окремої процесуальної дії.

М. П.

Підпис

П. І. Б.

Опрос