Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи лицу, в уголовном производстве относительно которого в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.03.2015

Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням

від "___" ____________ 20__ року N ____

видане на підставі постанови (ухвали)
_________________________________________________________________________________________________
                          (посада та прізвище, ім'я, по батькові особи (слідчого прокурора, слідчого судді), яка винесла постанову
                                                           (постановила ухвалу), чи найменування суду, що постановив ухвалу)

від "___" ____________ 20__ року N _____.

1. ________________________________________________________________________________________________
                                                   (найменування центру у надання безоплатної вторинної правової допомоги)

в особі ___________________________________________________________________________________________,
                                                     [прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої службової особи (чергового) центру]
який (яка) діє на підставі наказу (довіреності) директора центру від "___" ____________ 20__ року N _____,
призначає адвоката _________________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
(свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від "___" ____________ року N ____, контактний телефон: ______________, поштова адреса: _________________________) для надання безоплатної вторинної правової допомоги (здійснення захисту, здійснення представництва інтересів особи у кримінальному провадженні, у якому підзахисного визнано потерпілим та складення документів процесуального характеру) у межах процесуальних прав і обов'язків, визначених статтями 46, 47 Кримінального процесуального кодексу України, протягом строку дії цього доручення
__________________________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначається адвокат, у давальному відмінку,
                                                                                        дата її народження, якщо відома)
у кримінальному провадженні ________________________________________________________________________.
                                                         (номер кримінального провадження і дата його внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань)

2. Адвокатові ______________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові адвоката)
забезпечити надання безоплатної вторинної правової допомоги та прибути
_________________________________________________________________________________________________
                                     (дата і час для прибуття адвоката з метою його участі у кримінальному провадженні)
до _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування і адреса місця (органу, установи) для прибуття адвоката
                                                                   з метою його участі у кримінальному провадженні)

3. Це доручення діє до: закриття кримінального провадження; закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень; використання всіх національних засобів правового захисту.

М. П.

підпис

П. І. Б.

Опрос