Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [в государственной системе страхового фонда документации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.03.2015

(Державний Герб України)

____________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації)

ПРОТОКОЛ N ______
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
        (дата складання протоколу)

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи органу контролю, яка склала протокол)
при __________________________________________________________________________________
                                             (зазначити обставини, за яких встановлено адміністративне правопорушення,
______________________________________________________________________________________
                                                                                 назву об'єкта, його місцезнаходження)
виявлено _____________________________________________________________________________
                                                                                               (суть правопорушення)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, що тягне за собою
відповідальність згідно зі статтею 18825 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________

Число, місяць, рік і місце народження ____________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи) ________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої складено протокол)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи органу контролю _____________________________________________

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотиви відмови від його підписання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи органу контролю _____________________________________________

До протоколу додаються: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу ______________________________________________________________

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання _________________
______________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи органу контролю _____________________________________________

Свідки правопорушення і потерпілі (якщо такі були):

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)
______________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)
______________________________________________________________________________________

Підписи свідків і потерпілих (якщо такі були):

1. _________________

2. _________________

Уповноважена посадова особа органу контролю
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування суду)

Опрос