Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет цены на природный газ для субъекта хозяйствования, осуществляющего его добычу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.03.2015
Утратил силу

Розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

Найменування показників

Попередній період

Базовий період

Планований період

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

 

 

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

1.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші виробничі витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ

 

 

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

5. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

6. Повна собівартість (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5)

 

 

 

 

 

 

7. Розрахунковий прибуток

 

 

 

 

 

 

8. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

9. Чистий прибуток на капіталовкладення та погашення кредитів

 

 

 

 

 

 

10. Чистий дохід від реалізації без податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

11. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

12. Дохід від реалізації з податком на додану вартість

 

 

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

 

 

Сума коштів, необхідних на капіталовкладення для забезпечення видобутку природного газу

 

 

 

 

 

 

Можливі джерела на фінансування необхідних капіталовкладень, усього

 

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

 

 

 

 

прибуток, що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

 

 

 
М. П.
(за наявності)

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Опрос