Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Залоговая (отягощение объекта ипотекой)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2015

Серія ________________ N ______ Обтяження об'єкта іпотекою зареєстроване

(лицевий бік)

ЗАСТАВНА

"___" ____________ 20__ року

Реквізити боржника ___________________________________________________________________.

Реквізити іпотекодавця _________________________________________________________________.

Реквізити першого іпотекодержателя _____________________________________________________.

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем виконати основне зобов'язання відповідно до _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 (реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)
за яким:
розмір основного зобов'язання __________________________________________________________,
проценти за основним зобов'язанням _____________________________________________________,
строк (термін) виконання основного зобов'язання __________________________________________,
порядок виконання основного зобов'язання _______________________________________________.

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до іпотечного договору ____________________________________________________________________________,
посвідченого _________________________________________________________________________,
                                                                                                   (реквізити іпотечного договору)
а саме:
об'єкт незавершеного будівництва _______________________________________________________,
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
правовстановлювальний документ на земельну ділянку _____________________________________,
інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва ____________________________________.
                                                                                                                                                       (опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням дати настання права звернення на предмет іпотеки) _____________________________________________________________________.

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору
_____________________________________________________________________________________.

Підпис боржника
(якщо він є відмінним від іпотекодавця) ___________________________________________________

Підпис іпотекодавця ___________________________________________________________________

 

(зворотний бік)

Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

Дата передачі заставної

 

 

Індосант

Відмітка про видачу дубліката

___ ____________ ____ року
____________________________________
                 (підпис уповноваженої особи)

Реквізит підприємства - виробника (повне та скорочене (за наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)

Опрос