Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Залоговая (отягощение недвижимого имущества ипотекой)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2015

Серія ________________ N ______ Обтяження нерухомого майна іпотекою зареєстроване

(лицевий бік)

ЗАСТАВНА

"___" ____________ 20__ року

Реквізити боржника ___________________________________________________________________.

Реквізити іпотекодавця _________________________________________________________________.

Реквізити першого іпотекодержателя _____________________________________________________.

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем виконати основне зобов'язання відповідно до _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)
за яким:
розмір основного зобов'язання __________________________________________________________,
проценти за основним зобов'язанням ____________________________________________________,
строк (термін) виконання основного зобов'язання __________________________________________,
порядок виконання основного зобов'язання _______________________________________________.

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору _______________________________________________________,
посвідченого _________________________________________________________________________,
                                                                                                (реквізити іпотечного договору)
а саме:
нерухоме майно _______________________________________________________________________,
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
реєстраційні дані ______________________________________________________________________,
що належить іпотекодавцю на підставі правовстановлювального документа _____________________
_____________________________________________________________________________________,
інша інформація щодо нерухомого майна.
                                                                                                 (опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням дати настання права звернення на предмет іпотеки) ______________________________________________________________________.

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору
_____________________________________________________________________________________.

Підпис боржника
(якщо він є відмінним від іпотекодавця) ___________________________________________________.

Підпис іпотекодавця ___________________________________________________________________.

 

(зворотний бік)

Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

Дата передачі заставної

 

 

Індосант

Відмітка про видачу дубліката

___ ____________ ____ року
____________________________________
                 (підпис уповноваженої особи)

Реквізит підприємства - виробника (повне та скорочене (за наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)

Опрос