Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Карточка постройки, обследования и обновления геодезического пункта

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2015

  

1. Рекогносцирування і обстеження

Місце розташування пункту:
(адміністративно-територіальна одиниця)

 

Пункт

Намічено: на новому місці;

             на місці старого пункту

_______________________________________________________
_______________________________________________________
               (назва, клас, рік побудови, номер роботи за каталогом)

Центр

Тип старого центру, його стан.

Необхідно дозакласти, перезакласти, закласти новий
(описати роботу)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

  

N з/п

Напрям-
ки

Клас

Тип знака

Магнітні азимути

Відс-
тань (км)

На що проекту-
ється

рекогно-
сциру-
вання

будів-
ництво

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Магнітні азимути визначає виконавець тільки на побудовані пункти.

Рекогносцирування виконав ____________________________________________________________
                                                                                                             (посада, ініціали, прізвище, підпис, дата)

2. Побудова пункту або його оновлення

Відомості про центр

Центр закладено (дозакладено, перезакладено) _____________________________________________
                                                                                                                                                (тип закладеного центру)
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий центр суміщено з маркою ___________
_________________________________________
         (заповнюється при перезакладанні старого центру)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (зарисувати ескізи втраченого і нового центрів)

Відомості про пункти-супутники (ПС)

Пункти-супутники встановлено:

ПС N 1 ______________________________________________________________________________

ПС N 2 ______________________________________________________________________________
                                   (зазначити тип центру, глибину закладання, відстань до центру ПС, дирекційний кут на ПС)

Зовнішнє оформлення ПС

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (навести опис зовнішнього оформлення)

Зовнішнє оформлення пункту

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (навести опис зовнішнього оформлення)

Передача пункту для забезпечення його схоронності

Пункт передано для забезпечення схоронності за актом від ____________ N ____________________
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, найменування / прізвище, ініціали землекористувача (землевласника) чи власника будівлі,
                                                                             якому передано геодезичний пункт)

Виконавець __________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, ініціали, прізвище, підпис, дата)

3. Акт повторного закладання центру

"___" ____________ 20__ р.

Складено _____________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, ініціали працівників бригади)
_____________________________________________________________________________________
у тому, що новий пункт _________________ класу суміщено із втраченим пунктом ______________

Центр нового пункту суміщено точно в плані з ____________________________________________
                                                                                                                                            (вказати з чим суміщено)

Положення старого і нового центрів зазначено на центрувальному аркуші.

Відстань від верхньої площини дошки

До верхнього моноліту

До середнього моноліту

До нижнього моноліту

Втраченого центру

 

 

 

Нового центру

 

 

 

Марка верхнього моноліту нового центру закладена на ____ см вище (нижче) верхнього, середнього, нижнього моноліту втраченого центру.

Ескіз і розміри втраченого і нового центрів додаються до Акта (надати ескізи з розмірами).

Інженер ______________________________________________________________________________
                                                                                            (ініціали, прізвище, підпис, дата)

Технік _______________________________________________________________________________
                                                                                            (ініціали, прізвище, підпис, дата)

Робітник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (ініціали, прізвище, підпис, дата)

4. Контроль і приймання роботи

Якість виконаних робіт і методи контролю

Посада, прізвище, ім'я та по батькові, дата перевірки

Центр
(тип, глибина і правильність закладання)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній знак
(збережено для подальшого використання, знищено, демонтовано)

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункти-супутники
(тип, глибина закладання, зовнішнє оформлення, відстань)

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність видимості на суміжні пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зауваження
(щодо відповідності виконаних робіт вимогам нормативно-технічних документів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудований пункт відповідає вимогам нормативно-технічних документів.

Керівник суб'єкта господарювання _______________________________________________________
                                                                                                                          (ініціали, прізвище, підпис, дата)

Головний інженер _____________________________________________________________________
                                                                                                        (ініціали, прізвище, підпис, дата)

М. П.

5. Чергове обстеження та оновлення пункту

Рік виконання робіт _______________________

Суб'єкт господарювання ____________________

Об'єкт __________________________________
                                             (шифр, назва)

__________________________________________
                                         (найменування)

N за ката-
логом, індекс

Назва пункту, клас

Номер марки

Тип знака

Висота візирної цілі та столика

Тип центру

Висота над рівнем моря

Трапеція
1:50000,
1:100000,
1:200000

__________

________________

 

 

_____

 

 

_____

Результати обстеження пункту

Центр

Результати оновлення пункту

 

Пізнавальний стовп

 

 

 

 

 

 

Моноліт I

 

 

 

 

 

 

Моноліт II

 

 

 

 

 

 

Моноліт III

 

 

 

 

 

 

Зовнішній знак

 

 

 

 

 

 

ПС N 1 (тип, магнітний азимут, відстань, координати)

 

 

 

 

 

 

ПС N 2 (тип, магнітний азимут, відстань, координати)

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє оформлення

 

 

 

 

 

Відомості про перезакладання центру та інші зауваження

Площина дошки з нанесеним положенням старого і нового центрів

Рисунок знака та його розміри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець ____________________________________________

Пункт прийнято ________________________________________

Керівник робіт _________________________________________

Головний інженер ______________________________________
                                                        (посада, ініціали, прізвище, підпис, дата)

Примітка. У графах: "тип знака", "тип центру", "висота над рівнем моря" вказуються результати оновлення пункту.

Опрос