Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка об открытии/закрытии счета физическим лицом [относительно Реестра волонтеров антитеррористической операции]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2015

"___" ____________ 20__ року

ДОВІДКА
про відкриття/закриття рахунка фізичною особою

Банк _____________________________________________________ _____________ повідомляє, що
                                                                      (найменування банку)                                                   (код банку)
фізичній особі

реєстраційний номер облікової картки платника податків /
серія та номер паспорта*                                                                          

прізвище      __________________________________________________________________________
ім'я                __________________________________________________________________________
по батькові   __________________________________________________________________________

відкрито/закрито рахунок:
(непотрібне закреслити)
номер рахунка _____________________________
валюта рахунка _______________ ____________
                                           (назва валюти)            (код валюти)
дата відкриття рахунка** "___" ____________ 20__ року
дата закриття рахунка** "___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа фінансової установи

__________________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

____________
* Для фізичної особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** При відкритті рахунка дата закриття рахунка не зазначається. У разі закриття рахунка зазначаються і дата відкриття, і дата закриття рахунка.

Опрос