Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Список кандидатов для назначения на вышестоящие должности [Служба гражданской защиты]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.02.2015

 

Затверджено:
Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту (підпорядкованої структури)
___________________________________
(спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

СПИСОК
кандидатів _____________________________________________
                                       (найменування органу чи підрозділу цивільного захисту (підпорядкованої структури))
для призначення на вищі посади на ____ рік

N з/п

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

Прізвище, ім'я, по батькові, спеціальне звання

Дата народження

Освіта (коли і який навчальний заклад закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

Посада, що займає особа

Строк перебування на посаді

Дата розгляду атестаційною комісією

Рішення атестаційної комісії

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрової служби органу чи підрозділу
цивільного захисту (підпорядкованої структури)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                           (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Затверджено:
Наказ _______________________________
    (назва органу чи підрозділу цивільного захисту)
__________________________ N _______

СПИСОК
осіб середнього і старшого начальницького складу _____________________________________________,
                                                                                                               (найменування органу чи підрозділу цивільного захисту)
зарахованих до кадрового резерву на ____ рік для призначення на вищі посади

N з/п

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

Прізвище, ім'я, по батькові, спеціальне звання

Дата народження

Освіта (коли і який навчальний заклад закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

Дата зарахування до резерву

Посада, яку займає особа

Строк перебування на посаді

Підпис особи про ознайомлення із зарахуванням

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрової служби
органу чи підрозділу цивільного захисту
_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                         (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Затверджено:
Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту (підпорядкованої структури)
_____________________________________
       (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
про результати перебування в кадровому резерві

_____________________________________________________________________________________
                 (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові особи середнього чи старшого начальницького складу в
                                                                                                    родовому відмінку)

на посаду ____________________________________________________________________________
                                         (назва посади, на яку особа середнього чи старшого начальницького складу зарахована до
                                                                                                                кадрового резерву,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    із зазначенням назви структурного підрозділу)
_________________________________________________________________________________________________

1. Результати стажування: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище керівника стажування)

2. Знання чинного законодавства та перевірка отриманих знань на конкретних
дорученнях: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище безпосереднього керівника)

3. Результати поглибленого психологічного обстеження: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище особи, яка проводила обстеження)

"___" ____________ 20__ року.

____________

Опрос