Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сообщение [о несоответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям, дающим право на автоматическое бюджетное возмещение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2015
Утратил силу

Корінець повідомлення про невідповідність платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України

N __________
від "   "__________ 20__ року

Виставлене:

 

_________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для договору про спільну діяльність, договору управління майном - найменування, дата та номер договору)

___________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

_________________________________
(місцезнаходження/місце проживання платника податків)

 

 

Керівник (заступник керівника)

__________________________________

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

 

 

Податкове повідомлення отримав:

_______________________________
(посада)

______________________________
(прізвище, ініціали)

________________________________
(підпис)

"____" _______________20__ року

У разі надіслання повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Додаток
до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(пункт 8)


Повідомлення
від "   "________ 20__ року N __________

________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє ________________________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для договору про спільну діяльність, договору управління майном - найменування, дата та номер договору)

______________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

_______________________________________________________,
(місцезнаходження/місце проживання платника податків)

що вказаний платник податку не має права на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до статті 200 розділу V Податкового кодексу України, оскільки не відповідає критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, а саме:

   відомості з Єдиного державного
   реєстру юридичних осіб та фізичних
   осіб - підприємців, відомості, внесені
   до Єдиного банку даних про платників
   податків - юридичних осіб, сформовані
   на підставі судових рішень та оголошень
   про банкрутство                                                ______________________;

   перевищення сукупної балансової вартості
   необоротних активів над сумою податку,
   заявленою до відшкодування (НА
кп / БВ > 3) _____________________;

   перевищення суми, на яку видана
   фінансова гарантія, над сумою податку,
   заявленою до відшкодування (ФГ
і БВ)        _____________________;

   термін дії фінансової гарантії з дня
   подачі відповідної заявки про
   повернення суми бюджетного
   відшкодування не менше одного року         _____________________;

   відсоток обсягу постачання, що
   оподатковується за нульовою ставкою
   (без ПДВ), до загального обсягу постачання
   (без ПДВ) (К
оп і 40 %)                                    ______________________;

   розмір інвестицій у необоротні активи
   протягом останніх 12 календарних місяців
   (К
но і 3000000 грн)                                         _______________________;

   сума податкового боргу (грн) (ПБ = 0)      _______________________;

Це повідомлення може бути оскаржене у порядку і терміни, визначені законодавством.

Керівник (заступник керівника)

______________________________
(найменування контролюючого органу)

___________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)


                                                           М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Опрос