Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об исключении сельскохозяйственного предприятия из реестра субъектов специального режима налогообложения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2015

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (місцезнаходження платника)

Дата державної реєстрації підприємства "___" ____________ 20__ року,

індивідуальний податковий номер ___________________________________.

_____________________________________________________________________________________
        (найменування контролюючого органу, що здійснив реєстрацію суб'єкта спеціального режиму оподаткування)

Дата реєстрації платником
податку на додану вартість

|
|
|
|
|

Дата реєстрації суб'єктом
спеціального режиму
оподаткування

|
|
|
|
|

Дата закінчення строку дії
реєстрації платником податку
на додану вартість

"___" ____________ ____ року

"___" ___________ 20__ року

"___" ___________ 20__ року

Виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу

Номер підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу

Назва виду економічної діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується код КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010" або "КВЕД-2005")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження ________________________________
___________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______
                     (найменування контролюючого органу)

Аркуш 1

Лицьовий бік

Продовження рішення N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Комісією встановлено:

За даними ____________________________________________________________________________
                                (документ/документи, який/які підтверджує/підтверджують наявність підстав для виключення з реєстру)
_____________________________________________________________________________________,
сільськогосподарське підприємство протягом ______________________________________________
                                                                                                                            (12 послідовних звітних податкових періодів
_____________________________________________________________________________________
                або звітного податкового періоду (місяця) для новоствореного підприємства (зазначити період або місяць))
мало сукупну вартість поставок всіх товарів (послуг) ____________________ гривень, у тому числі несільськогосподарських товарів (послуг) _______________ гривень, що становить _____ відсотків та перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг).

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ подана сільськогосподарським підприємством до контролюючого органу "___" ____________ 20__ року.
                                                                                                                                               (вказати дату або зазначити "не подана")

Заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС подана сільськогосподарським підприємством до контролюючого органу "___" ____________ 20__ року.
                                                                                             (вказати дату або зазначити "не подана")

Причини зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість на загальних підставах
_____________________________________________________________________________________
                                                             (якщо заява була подана, то вказати причину згідно із заявою)

Перше число місяця, в якому було допущено перевищення, "___" ____________ 20__ року.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для ____________________________________________________
                                                                                              (виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму
_____________________________________________________________________________________
          оподаткування / проведення коригування дати, з якої підприємство вважається платником податку на додану
                                                                                вартість на загальних підставах)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                                  (підстава для виключення або коригування)
та відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                              (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Датою набрання чинності рішенням про виключення та датою виключення є дата підписання цього рішення керівником (заступником керівника або уповноваженою особою). Рішення, прийняті відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу, набирають чинності не раніше 01 січня 2017 року.

Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на додану вартість на загальних підставах, "___" ____________ 20__ року.

Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох примірниках: перший - разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення; другий - платнику податків.

На підставі цього рішення контролюючого органу проведені виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру та реєстрація його як платника податку на додану вартість на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

                                                             М. П.

 

 

Аркуш 2

Сторінка 1

Зворотний бік

Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в контролюючомуоргані.

Голова комісії

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Спосіб вручення примірника рішення платнику ____________________________________________
                                                                                                (поштою або під розписку платника податків чи Представника платника)

Примірник рішення одержав(ла) _________________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року                                                                      _____________________
                                                                                                                                                                                       (підпис)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Платник податку на додану вартість виключений із реєстру "___" ____________ 20__ року.

________________________
(підпис)

______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
відповідальної за внесення даних до електронної бази)

Аркуш 2

Сторінка 2

Опрос