Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об аннулировании регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2015

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику засвідченої копії рішення поштою)

РІШЕННЯ N _______________
про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження ________________________________
___________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______
                     (найменування контролюючого органу)

Комісією встановлено:

Платники ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (підстави для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість)
що підтверджено ______________________________________________________________________
                 (документи, які підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість)
від "___" ____________ _____ року N ____________.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації платників податку на додану вартість, реквізити яких вказано у додатку, у зв'язку з _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                                   (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Датою прийняття рішення про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою).

Датою анулювання реєстрації є __________________________________________________________
                                                                                                 (дата затвердження рішення або інша дата (указати))

Рішення складене "___" ____________ 20__ року в одному примірнику. Перший примірник засвідченої копії рішення та витяг з додатку направляються (видаються) платнику податків, другий разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення.

Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.
(дата)

М. П.

 

 

Аркуш 1

Залишається в контролюючому органі.

Голова комісії

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Спосіб вручення засвідченої копії рішення платнику ________________________________________
                                                                                             (поштою або під розписку платника податків чи представника платника)

Копію засвідченого рішення одержав(ла) __________________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року                                                                        _____________________
                                                                                                                                                                                          (підпис)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Платник податку на додану вартість виключений із Реєстру "___" ____________ _____ року.

_____________________
(підпис)

___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інспектора, відповідального за ведення Реєстру)

Аркуш 2

 

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, ЯКИМ АНУЛЮЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ

N з/п

Податковий номер / номер та серія паспорта*

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Місцезнаходження (місце проживання) платника

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього анульовано реєстрацію платниками податку на додану вартість __________________________________________________ платникам.
                                                                                                                                                                                                          (кількість цифрами і словами)

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

                                               М. П.

 

 

Аркуш N _____**

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** Якщо платників податків більше ніж 10, заповнюється відповідна кількість аркушів цього додатка, весь перелік скріплюється підписом та печаткою на останньому аркуші.

Опрос