Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2015

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі направлення платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N _______________
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування платника або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________,
                               (місцезнаходження платника або місце проживання для фізичних осіб - підприємців)
зареєстрованого ______________________________________________________________________,
                 (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта та причина реєстрації платником податку на додану вартість)
індивідуальний податковий номер __________________________,
дата реєстрації платником податку на додану вартість: "___" ____________ _____ року.

_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування контролюючого органу, що здійснив реєстрацію)

Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження _________________________________
___________________________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______
                  (найменування контролюючого органу)

Комісією встановлено:

1. Платник ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                         (підстави для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість)
що підтверджено ______________________________________________________________________
                      (документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість)
від "___" ____________ _____ року N ____________.

2. Платник ________________________________ податкові декларації з податку на додану вартість
                                              (подає та/або не подає)
протягом періоду з _______________________________ до __________________________________
з показниками, які свідчать про ___________________ постачання/придбання товарів, здійснених з
                                                                             (наявність, відсутність)
метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, та має за останні 12 календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій ___________________ гривень.

Аркуш 1

Лицьовий бік

Продовження рішення N ___________
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

3. Розмір податкової заборгованості з податку на додану вартість на дату складання рішення ___________ гривень.

4. Факт відсутності чи неможливість установити місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб): підтверджено повідомленням N ___________ від "___" ____________ 20__ року.
                                                                                                                                   (дані податкової міліції)

5. Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість відповідно до законодавства визначено до "___" ____________ 20__ року.

Висновок комісії:

Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, реквізити якого вказано вище, у зв'язку з __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
                                                                                (підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)

Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою).

Датою анулювання реєстрації є __________________________________________________________
                                                                                                  (дата затвердження рішення або інша дата (указати))

Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох примірниках: перший - разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення; другий - платнику податків.

Керівник (заступник керівника або уповноважена особа)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.
(дата)

Аркуш 2

Сторінка 1

Зворотний бік

Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в контролюючому органі.

Голова комісії

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписи членів комісії:

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Спосіб вручення примірника рішення платнику ____________________________________________
                                                                                             (поштою або під розписку платника податків чи Представника платника)

Примірник рішення одержав(ла) _________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року                                                             _____________________
                                                                                                                                                                          (підпис)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Платник податку на додану вартість виключений із Реєстру "___" ____________ _____ року.

_____________________
(підпис)

___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові інспектора, відповідального за ведення Реєстру)

Аркуш 2

Сторінка 2

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 7)

Опрос