Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи документов юридического лица на постоянное хранение [относительно электронных документов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2015

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника
юридичної особи
________    ________________________
    (підпис)       (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата    Відбиток печатки установи із
            зазначенням ідентифікаційного коду

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника архіву
________    ________________________
    (підпис)       (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата    Відбиток печатки установи із
            зазначенням ідентифікаційного коду

АКТ
_______________ N __________
___________________________
                (місце складення)

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

У зв'язку із ___________________________________________________________________________
                                                             (закінченням строків зберігання, ліквідацією юридичної особи, інше)
______________________________________________________________________________ передає,
                                                                              (найменування юридичної особи)
а ____________________________________________________________________________ приймає
                                                                              (найменування архіву)
документи фонду N ______ назва ________________________________________________________
___________________________________________ за _________________________________ роки,
а також їх страхові копії та довідковий апарат до них:

N з/п

Номери і назви описів

Кількість примірників кожного номера опису

Кількість справ (документів)

Кількість архівних електронних справ (документів)

Кількість страхових копій

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Номери відсутніх справ ________________________________________________________________

Всього прийнято _____________________________________________________ справ (документів);
                                                                             (цифрами і словами)
__________________________________________________ од. зб. архівних електронних документів;
                                             (цифрами і словами)
_________________________________________________________________ од. зб. страхових копій.
                                                              (цифрами і словами)

Передавання здійснив:
______________________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)  

___ ____________ 20__ р.

Приймання здійснив:
______________________________________
  (найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Зміни до облікових документів внесено

________________________________
                  (найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

____________

Опрос