Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись дел постоянного хранения [относительно электронных документов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2015

Найменування установи

Фонд N _________

ОПИС N ________
справ постійного зберігання
за ____ рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника установи
________ __________________________
    (підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата    Відбиток печатки установи із
            зазначенням ідентифікаційного
            коду

_____________________________________________________________________________________
(найменування розділу або структурного підрозділу установи)

N з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Кількість архівних електронних документів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

До опису внесено ______________________________________________________________ справ
                                                                                               (цифрами і словами)
з N ___________________ по N ___________________, у тому числі:
___________________________________________________ справ з паперовим носієм інформації;
                                          (цифрами і словами)
_______________________________________________ справ з паперовим і електронним носіями
                                         (цифрами і словами)
інформації (одночасно).

Архівні електронні справи містять ______________________________________________________
                                                                                                                         (цифрами і словами)
архівних електронних документів,
номери архівних електронних справ: ___________________________________________________,
літерні номери ____________________________, пропущені номери _________________________

______________________________
(найменування посади укладача опису)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК державного архіву
_______________ N _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕК архіву*
_______________ N _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕК установи
_______________ N _____

Прийнято на постійне зберігання _________________________________________________ справ
                                                                                                                    (цифрами і словами)
з N ___________________ по N ___________________, у тому числі:
__________________________________________________________ архівних електронних справ,
                                                  (цифрами і словами)
що містять ____________________________________________ архівних електронних документів,
                                                                    (цифрами і словами)
номери архівних електронних справ: ___________________________________________________,
літерні номери _________________________, пропущені номери ____________________________

Разом за цим томом опису прийнято на постійне зберігання
___________________________________________ справ з N _____________ по N ____________,
                                                (цифрами і словами)
у тому числі: _______________________________________________ архівних електронних справ,
                                                                (цифрами і словами)
що містять ____________________________________________ архівних електронних документів,
                                                              (цифрами і словами)
номери архівних електронних справ: ___________________________________________________,
літерні номери __________________________, пропущені номери ___________________________

Зберігач фондів

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач відділу (архівосховища)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Для установ, що є джерелами комплектування архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад.

Опрос