Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об изъятии для уничтожения электронных документов, не внесенных в Национальный архивный фонд

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2015

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника установи
_______ ________________________
     (підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата   Відбиток печатки установи із
           зазначенням ідентифікаційного коду

АКТ
_____________ N _____
_____________________
          (місце складання)

Про вилучення для знищення електронних документів,
не внесених до Національного архівного фонду

На підставі
_____________________________________________________________________________________
                                          (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                             або типової (примірної) номенклатури справ)
відібрані для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили
практичне значення, документи фонду N __________________________________________________
                                                                                                                                              (назва фонду)

N з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів
(номенклатур)
за рік
(роки)

Індекс справи
(тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ
(томів, частин)

Строк зберігання справи
(тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом __________________________________________________________ справ за _________ роки.
                                                                 (цифрами і словами)

Найменування посади особи, яка проводила експертизу цінності електронних документів

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕПК (ЕК) державної архівної установи,
архівного відділу міської ради
_______________ N _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕК установи
 
_______________ N _____

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _________ роки схвалено (протокол від __________ N __________).

Документи в кількості _____________________________________________________________ справ
                                                                                                                   (цифрами і словами)
знищено шляхом видалення файлів методом, який не дозволяє відновлення інформації.

Найменування посади особи, яка знищила електронні документи

____________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Опрос