Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись [дел постоянного, длительного хранения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2015

_______________________________________________________________
(найменування установи)
_______________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

ОПИС N ___

_____________________________________________________________________________________
(назва розділу)

N з/п

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати у справі (томі, частині)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Кількість архівних електронних документів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

До опису внесено ________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і словами)
з N _________________________ по N ________________________________________, у тому числі:
_____________________________________________________ справ з паперовим носієм інформації;
                                               (цифрами і словами)
_________________________________________________ справ з паперовим і електронним носіями
                                       (цифрами і словами)
інформації (одночасно).

Архівні електронні справи містять _______________________________________________________
                                                                                                                                             (цифрами і словами)
архівних електронних документів,
номери архівних електронних справ: _____________________________________________________,
літерні номери _________________________, пропущені номери _____________________________

Найменування посади укладача опису

____________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Найменування посади керівника
служби діловодства установи________
_________________________________
  (підпис)   (ініціали (ініціал імені), прізвище)
___ ____________ 20__ р.

Передав ________________________________________________________________________ справ
                                                                                          (цифрами і словами)
та _______________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів**,
                                      (цифрами і словами)
у тому числі:
справи, що містять архівні електронні документи
____________________________________________________ за номерами ______________________
                                                      (цифрами і словами)

Найменування посади
працівника структурного підрозділу

____________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Прийняв ________________________________________________________________________ справ
                                                                                               (цифрами і словами)
та _________________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів,
                                          (цифрами і словами)
у тому числі:
архівних електронних справ _____________________________________________________________
за номерами __________________
                                   (цифрами і словами)

Керівник архіву
(особа, відповідальна за архів) установи

____________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Графа 6 опускається в описах справ постійного зберігання.

** Передаються разом зі справами служби діловодства.

Опрос