Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол заседания экспертно-квалификационной комиссии Службы безопасности Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.02.2015

ПРОТОКОЛ N ___
засідання експертно-кваліфікаційної комісії Служби безпеки України

___ ___ 20__ р.

м. Київ

Склад комісії у кількості: __________________ осіб.
                                                               (кількість цифрами)

Експертно-кваліфікаційна комісія Служби безпеки України

за участю у засіданні:

голови комісії

__________________________________________________________

заступника голови комісії

__________________________________________________________

членів комісії

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

секретаря комісії

__________________________________________________________

відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України розглянула:

1. Подання начальника _________________________________________________________________
                                                                                          (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________

1) про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вид судової експертизи)
за спеціальностями ____________________________________________________________________
                                                                                               (індекси, назви експертних спеціальностей)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (кому)

2) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта з правом проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (вид судової експертизи)
за спеціальностями ____________________________________________________________________
                                                                                              (індекси, назви експертних спеціальностей)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (кому)

3) щодо дисциплінарної відповідальності _________________________________________________
                                                                                                                                                 (кому)

Посада співробітника __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Проекти висновків експерта складені ___________________________________________________
                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Висновки та рецензії на них додаються.

На засіданні комісії __________________________________________________________ присутній.
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Після обговорення подання та поданих документів комісія запропонувала
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
відповісти на поставлені питання згідно із затвердженою програмою.

Перелік питань і оцінка відповідей на них додаються.

Експертно-кваліфікаційна комісія вирішує:

1) присвоїти (підтвердити) ______________________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
кваліфікацію судового експерта з правом проведення _______________________________________
                                                                                                                                                       (вид судової експертизи)
_____________________________________________________________________________________
за спеціальностями ____________________________________________________________________

2) відмовити у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

3) рішення щодо дисциплінарної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

___________________

_________________

Заступник голови комісії

___________________

_________________

Члени комісії

___________________

_________________

 

___________________

_________________

 

___________________

_________________

 

___________________

_________________

 

___________________

_________________

 

___________________

_________________

Секретар комісії

___________________

_________________

Опрос