Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Должностная инструкция государственного эксперта по вопросам тайн Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.02.2015

Посадова інструкція
державного експерта з питань таємниць Міненерговугілля

1. Державний експерт з питань таємниць (далі - державний експерт) у встановленому Законом порядку здійснює віднесення інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зниження ступеня секретності цієї інформації та її розсекречення.

2. Державний експерт у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цією Інструкцією.

3. Державний експерт відносить інформацію до державної таємниці з питань, прийняття рішень з яких належить до його компетенції згідно з посадою. У разі, коли прийняття рішення про віднесення інформації до державної таємниці належить до компетенції кількох експертів, його ухвалюють простою більшістю голосів. При цьому кожен експерт має право викласти свою думку.

4. Державний експерт відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає:

підстави, за якими інформацію має бути віднесено до державної таємниці;

підстави і доцільність віднесення інформації до державної таємниці;

доцільність віднесення інформації до державної таємниці інформації;

ступінь секретності (особливої важливості, цілком таємно чи таємно) інформації, яку віднесено до державної таємниці;

державний орган, якому надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до інформації, віднесеної до державної таємниці;

2) обґрунтовує шкоду життєво важливим інтересам України в разі розголошення інформації, віднесеної до державної таємниці;

3) установлює і продовжує строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці із зазначенням дати її розсекречення;

4) надає висновки про зниження ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці у разі, коли підстави, на яких цю інформацію було віднесено до державної таємниці, перестали існувати;

5) затверджує за погодженням з Службою безпеки України розгорнуті переліки відомостей, що становлять державну таємницю, зміни та доповнення до них, контролює відповідність змісту цих переліків Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ);

6) розглядає пропозиції державних органів, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян і приватних осіб щодо віднесення інформації до державної таємниці та її розсекречення;

7) готує висновки щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці;

8) контролює обґрунтованість і правильність надання документам, виробам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості, включені до Зводу відомостей чи розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю, відповідного грифа секретності, своєчасність зміни такого грифа та розсекречення цих носіїв із наданням їм реквізиту "розсекречено";

9) бере участь:

у розробці критеріїв визначення шкоди, яку може бути завдано життєво важливим інтересам держави у разі розголошення інформації, віднесеної до державної таємниці;

проведенні експертизи щодо визначення важливості інформації за фактами її розголошення чи втрати.

5. Засекречування, продовження строку засекречування, розсекречування, підвищення або зниження ступеня секретності інформації здійснюється рішенням державного експерта з питань таємниць відповідно до компетенції за його власною ініціативою, пропозицією утвореної при ньому експертної комісії при державному експерті з питань таємниць, за зверненнями керівників підприємств, установ, організацій або громадян. Розсекречування, підвищення або зниження ступеня секретності інформації здійснюється також на підставі рішення суду.

Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці оформляється за формою згідно з додатком 20 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939 (далі - Порядок-939), рішення про продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці оформляється за формою згідно з додатком 21 Порядку-939, рішення про скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці оформляється за формою згідно з додатком 22, рішення про зміну ступеня секретності інформації оформляється за формою згідно з додатком 23.

6. Державний експерт з питань таємниць протягом місяця з дня одержання звернення керівника підприємства, установи, організації чи громадянина розглядає пропозицію щодо засекречування, розсекречування, продовження строку засекречування інформації, підвищення або зниження ступеня її секретності та приймає відповідне рішення. Про результати такого розгляду державний експерт з питань таємниць письмово інформує ініціатора звернення.

7. Рішення державного експерта з питань таємниць, зареєстроване СБУ та включене до ЗВДТ, є обов'язковим для виконання на території України.

8. Строк дії рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, про продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, про зміну ступеня секретності інформації відраховується з моменту опублікування ЗВДТ, до якого включено таку інформацію, чи змін до нього.

9. За чотири місяці до закінчення строку дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці державний експерт з питань таємниць приймає рішення про скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці або про продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, або про зміну ступеня секретності інформації.

Строк дії рішення про зміну ступеня секретності інформації не може перевищувати строку дії раніше прийнятого рішення, яким віднесено таку інформацію до державної таємниці.

10. У рішенні державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються:

посада, прізвище, ініціали державного експерта з питань таємниць;

відомості про підприємство, установу, організацію, громадянина, якими внесено пропозицію про віднесення інформації до державної таємниці, назва, дата, реєстраційний номер документа, що містить такі пропозиції;

дата, реєстраційний номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць (у разі утворення такої комісії);

інформація, яка становить державну таємницю, та її відповідність категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю";

сфера національних інтересів, яким може бути завдана шкода внаслідок витоку такої інформації;

ступінь секретності інформації;

обґрунтування шкоди інтересам національної безпеки України, що може бути завдана внаслідок витоку такої інформації;

обсяг фінансування заходів, необхідних для охорони такої інформації;

державний орган, якому надається право визначати коло суб'єктів, які матимуть доступ до такої інформації;

строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці.

11. У рішенні державного експерта з питань таємниць про продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються:

посада, прізвище, ініціали державного експерта з питань таємниць;

дата, реєстраційний номер раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці;

відомості про підприємство, установу, організацію, громадянина, якими внесено пропозицію про продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, назва, дата, реєстраційний номер документа, що містить такі пропозиції;

дата, реєстраційний номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць (у разі утворення такої комісії);

інформація, яка становить державну таємницю, та її відповідність категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю";

сфера національних інтересів, яким може бути завдана шкода внаслідок витоку такої інформації;

ступінь секретності інформації;

обґрунтування шкоди інтересам національної безпеки України, що може бути завдана внаслідок витоку такої інформації;

обсяг фінансування заходів, необхідних для охорони такої інформації;

державний орган (органи), якому надається право визначати коло суб'єктів, які матимуть доступ до такої інформації;

строк, на який продовжено дію рішення про віднесення інформації до державної таємниці.

12. У рішенні державного експерта з питань таємниць про зміну ступеня секретності інформації зазначаються:

посада, прізвище, ініціали державного експерта з питань таємниць;

дата, реєстраційний номер раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці;

відомості про підприємство, установу, організацію, громадянина, якими внесено пропозицію про зміну ступеня секретності інформації, назва, дата, реєстраційний номер документа, що містить такі пропозиції;

дата, реєстраційний номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць;

інформація, яка становить державну таємницю, та її відповідність категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю";

сфера національних інтересів, яким може бути завдана шкода внаслідок витоку такої інформації;

ступінь секретності інформації до та після прийняття такого рішення;

обґрунтування шкоди інтересам національної безпеки України, що може бути завдана внаслідок витоку такої інформації;

обсяг фінансування, необхідний для здійснення заходів щодо охорони такої інформації;

державний орган, якому надається право визначати коло суб'єктів, які матимуть доступ до такої інформації;

обґрунтування необхідності зміни ступеня секретності такої інформації;

строк, протягом якого діє рішення про зміну ступеня секретності інформації.

13. У рішенні державного експерта з питань таємниць про скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці зазначаються:

посада, прізвище, ініціали державного експерта з питань таємниць;

дата, реєстраційний номер раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці;

відомості про підприємство, установу, організацію, громадянина, якими внесено пропозицію про скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, назва, дата, реєстраційний номер документа, що містить такі пропозиції;

дата, реєстраційний номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць;

інформація, яка на час її засекречування становила державну таємницю, та її відповідність на час її засекречування категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю";

ступінь секретності інформації на час її засекречування;

сфера національних інтересів, яким на час засекречування такої інформації могла бути завдана шкода внаслідок її витоку;

обґрунтування неможливості завдання шкоди інтересам національної безпеки України внаслідок витоку такої інформації та необхідності її розсекречування.

Також у рішенні зазначається про те, що відповідна інформація не належить до категорій відомостей, передбачених статтею 8 Закону України "Про державну таємницю", а її витік не може завдати шкоди інтересам національної безпеки України.

14. Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації, скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці складаються у необхідній кількості примірників, які підписуються державним експертом з питань таємниць, скріплюються печаткою підприємства, установи, організації та обліковуються РСО у журналі обліку рішень державних експертів з питань таємниць за формою згідно з додатком 24 Порядку-939.

15. Рішення державного експерта з питань таємниць у 10-денний строк після його підписання подається державним експертом з питань таємниць на реєстрацію до СБУ не менш як у двох примірниках.

16. Якщо прийняття відповідного рішення належить до компетенції кількох державних експертів з питань таємниць, рішення державних експертів з питань таємниць складається у необхідній кількості примірників, які підписуються цими державними експертами та обліковуються в РСО відповідних підприємств, установ, організацій у журналах обліку рішень державних експертів з питань таємниць за формою згідно з додатком 24 Порядку-939. Облікові номери такого рішення державних експертів з питань таємниць проставляються через правобічну скісну риску в послідовності, в якій це рішення підписано державними експертами з питань таємниць.

17. Рішення державного експерта з питань таємниць розглядається органом СБУ протягом місяця з дня його одержання. За результатами розгляду таке рішення підлягає реєстрації в органі СБУ або поверненню державному експерту з питань таємниць без реєстрації з обґрунтуванням причини відмови в його реєстрації.

Після розгляду рішення державного експерта з питань таємниць один його примірник залишається в органі СБУ, інші надсилаються державному експерту з питань таємниць.

Рішення державного експерта з питань таємниць, які відповідають встановленим вимогам, орган СБУ реєструє в журналі реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць за формою згідно з додатком 25 Порядку-939.

18. Прийняте державним експертом з питань таємниць рішення повертається без реєстрації у разі:

невідповідності викладеної у ньому інформації категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про державну таємницю";

прийняття рішення, що не належить до компетенції державного експерта з питань таємниць;

невідповідності рішення встановленим цим Порядком вимогам щодо його оформлення та змісту;

відсутності обґрунтування завданої шкоди інтересам національної безпеки України, що може бути завдана внаслідок витоку інформації (у рішеннях про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації), чи обґрунтування неможливості завдання такої шкоди внаслідок витоку такої інформації та необхідності її розсекречування (у рішенні про скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці).

19. Експертиза матеріального носія інформації щодо наявності відомостей, що становлять державну таємницю (далі - експертиза), проводиться державним експертом з питань таємниць відповідно до його компетенції та згідно із займаною посадою.

Державний експерт з питань таємниць проводить експертизу, зокрема у разі:

витоку відомостей, що становлять державну таємницю;

визначення ступеня секретності інформації про винаходи;

прийняття відповідного судового рішення.

Експертиза може проводитися і в інших випадках за рішенням державного експерта з питань таємниць.

Експертиза проводиться у місячний строк за ініціативою СБУ, підприємства, установи, організації або громадянина, а також державного експерта з питань таємниць.

Порядок проведення експертизи у рамках кримінального провадження визначається Кримінальним процесуальним кодексом України.

20. Експертиза матеріального носія інформації щодо наявності відомостей, що становлять державну таємницю, проводиться державним експертом з питань таємниць відповідно до його компетенції та згідно із займаною посадою.

Державний експерт з питань таємниць проводить експертизу, зокрема у разі:

витоку відомостей, що становлять державну таємницю;

визначення ступеня секретності інформації про винаходи (корисні моделі);

прийняття відповідного судового рішення.

Експертиза може проводитися і в інших випадках за рішенням державного експерта з питань таємниць.

Експертиза проводиться у місячний строк за ініціативою СБУ, підприємства, установи, організації або громадянина, а також державного експерта з питань таємниць.

Порядок проведення експертизи у рамках кримінального провадження визначається Кримінальним процесуальним кодексом України.

21. Для проведення експертизи підприємство, установа, організація супровідним листом надсилає матеріальний носій інформації, стосовно якого необхідно провести експертизу (далі - предмет дослідження), державному експерту з питань таємниць відповідно до його компетенції та акт експертної оцінки.

22. Державній експерт з питань таємниць проводить експертизу самостійно або доручає експертній комісії при державному експерті з питань таємниць розглянути та підготувати пропозиції щодо наявності у предметі дослідження відомостей, що становлять державну таємницю, а також підготувати проект відповідного експертного висновку.

23. Під час проведення експертизи також вивчається питання щодо наявності у предметі дослідження (у частині, яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю) службової інформації. Результати такого дослідження відображаються у протоколі засідання експертної комісії при державному експерті з питань таємниць згідно з додатком 19 Порядку-939 та відповідному експертному висновку.

У протоколі зазначаються:

номер та дата наказу чи розпорядження державного експерта з питань таємниць про утворення експертної комісії при державному експерті з питань таємниць та доручення їй підготовки відповідних пропозицій;

відомості про підприємство, установу, організацію або громадянина, які ініціювали проведення експертизи; назва, дата, реєстраційний номер документа, що був підставою для її проведення;

назва, дата, реєстраційний номер, гриф секретності, номер примірника матеріального носія інформації тощо, щодо яких проводилася експертиза;

прийняте за результатами розгляду предмета дослідження рішення про наявність чи відсутність в ньому відомостей, що становлять державну таємницю, із зазначенням назви, облікового номера, конкретної сторінки, пункту, абзацу, речення тощо, які містять відомості, що становлять державну таємницю, з посиланням на статті ЗВДТ (пункти розгорнутого переліку), яким відповідає наявна у предметі дослідження інформація, ступінь її секретності;

стислий опис секретної інформації, витік якої завдав або може завдати шкоди інтересам національної безпеки України;

сфера національних інтересів України, яким завдана або може бути завдана шкода;

обґрунтування шкоди інтересам національної безпеки України, яку завдано або може бути завдано внаслідок витоку секретної інформації, що міститься у предметі дослідження;

пункти, абзаци, речення тощо, які містять службову інформацію, із зазначенням відповідних пунктів переліків відомостей, що становлять службову інформацію, яким вона відповідає;

пропозиції щодо прийняття державним експертом з питань таємниць відповідного рішення.

24. Державний експерт з питань таємниць одержує в установленому порядку необхідну для проведення експертизи інформацію від підприємств, установ, організацій або громадян.

За результатами розгляду матеріалів експертизи, протоколів засідання експертної комісії при державному експерті з питань таємниць, інших необхідних матеріалів державний експерт з питань таємниць приймає відповідне рішення та виносить експертний висновок державного експерта з питань таємниць про наявність або відсутність відомостей, що становлять державну таємницю, за формою згідно з додатками 27 або 28 Порядку-939 відповідно.

25. В експертному висновку державного експерта з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю, зазначаються:

посада, ініціали, прізвище державного експерта з питань таємниць;

відомості про підприємство, установу, організацію або громадянина, які ініціювали проведення експертизи, назва, дата, обліковий номер документа, на підставі якого проведено експертизу;

назва, дата, обліковий номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць;

назва, дата, обліковий номер, гриф обмеження доступу, номер примірника предмета дослідження тощо;

назва та вид матеріальних носіїв інформації, їх облікові номери, сторінка, пункт, абзац та інші дані, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

стислий опис секретної інформації, витік якої завдав або може завдати шкоди інтересам національної безпеки України;

сфера національних інтересів України, яким завдана або може бути завдана шкода;

статті ЗВДТ (пункти розгорнутого переліку), яким відповідає наявна у предметі дослідження інформація;

ступінь секретності інформації;

обґрунтування шкоди інтересам національної безпеки України, що може бути завдана або вже завдана внаслідок витоку секретної інформації, яка міститься у предметі дослідження.

26. В експертному висновку про відсутність відомостей, що становлять державну таємницю, зазначаються:

посада, прізвище, ініціали державного експерта з питань таємниць;

відомості про підприємство, установу, організацію або громадянина, які ініціювали проведення експертизи, назва, дата, обліковий номер документа, на підставі якого проведено експертизу;

назва, дата, реєстраційний номер протоколу експертної комісії при державному експерті з питань таємниць;

назва, дата, реєстраційний номер, гриф обмеження доступу, номер примірника предмета дослідження;

стислий опис інформації.

Також у висновку зазначається про те, що відповідна інформація не належить до категорій відомостей, передбачених статтею 8 Закону України "Про державну таємницю", не відповідає ЗВДТ, а її витік не може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та не становить державної таємниці.

У разі коли предметом експертизи є матеріальні носії інформації, які були засекречені, в експертному висновку про відсутність відомостей, що становлять державну таємницю, також зазначаються:

гриф секретності та статті ЗВДТ, на підставі яких було засекречено предмет дослідження;

відомості про суб'єкта засекречування;

шкода, яку міг завдати витік інформації на час засекречування;

обґрунтування неможливості завдання шкоди інтересам національної безпеки України внаслідок витоку інформації, що міститься у предметі дослідження;

необхідність скасування грифа секретності предмета дослідження.

27. Якщо матеріальний носій інформації раніше вже був предметом експертизи, в експертному висновку державного експерта з питань таємниць зазначаються відомості про зміст раніше винесеного експертного висновку (прийняте рішення). Якщо за результатами експертизи прийнято рішення, яке відрізняється від прийнятого раніше рішення, в експертному висновку обґрунтовується прийняття нового рішення та зазначається про чинність раніше прийнятого експертного висновку.

28. Державний експерт за порушення законодавства про державну таємницю несе відповідальність згідно з законодавством України.

Опрос