Идет загрузка документа (152 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о наличии или отсутствии задолженности по уплате страховых средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.01.2015

від "___" ____________ 20__ року N _______

_________________________________
(найменування контролюючого органу)

ДОВІДКА
про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів

_____________________________________________________________________________________
                  (найменування органу Пенсійного фонду України чи робочого органу Фонду соціального страхування)
_____________________________________________________________________________________
повідомляє, що ________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
              (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
                                                                    здійснювати платежі за серією
(за наявності) та номером паспорта)
_____________________________________________________________________________________
                                          (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

  

станом на дату реєстрації цієї довідки проведено остаточні розрахунки зі сплати страхових
коштів, заборгованість відсутня, звіти подано;

  

станом на дату реєстрації цієї довідки
має заборгованість із сплати страхових коштів

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (сума заборгованості, грн)
у тому числі: __________________________________________________________________________
                                                                                                         (вид платежу, сума боргу)
та/або не подано звіти за період __________________________________________________________

______________________
                      (посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос