Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информационный лист, подтверждающий статус уполномоченного (одобренного) экспортера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Інформаційний аркуш, що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортера

від "___" _____________ 20__ року

N

1а. Експортер
 

2. Митниця

1б. Адреса місцезнаходження експортера

1в. Облікова картка експортера у митниці

3. Номер авторизації

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

4. Дата та номер заяви експортера

5. На підставі статті(ей) _______ правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодою(ами), надається дозвіл на використання спрощеної системи декларування преференційного походження товару(ів)

6. Країна, група країн, до яких буде здійснюватися експорт

7. Товар(и), які користуються спрощеною системою декларування преференційного походження

Код товарної позиції товару за УКТЗЕД

Назва товару або його найменування, яке використовується в комерційних документах

8. Вимога підписати декларацію

  ТАК

  НІ

9. Особа(и), яка (які) від імені експортера буде (будуть) підписувати декларацію

П. І. Б.

 

Посада

Підпис

10. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний:
забезпечити митниці моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом, з метою підтвердження преференційного походження експортованих товарів з України;
зберігати протягом не менше трьох років копію декларації з дня її оформлення, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України;
інформувати митницю у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження експортованих товарів з України, не пізніше дня, що настає за днем зміни таких умов

(посада керівника (заступника керівника) митниці)

(підпис)
М. П. (за наявності)

(ініціали, прізвище)

Опрос