Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация поставщика (производителя) товара происхождением из Украины, изготовленных из материалов и сырья иностранного или неизвестного происхождения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Декларація постачальника (виробника)
товару походженням з України, виробленого з матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), постачальник (виробник) товару, зазначеного у документах, що додаються, заявляю, що:

1. Такі матеріали та сировина іноземного або невідомого походження були використані в Україні для виробництва цього товару з дотриманням правил преференційного походження в рамках торгівлі з ____________________________________________________________________________________.
                                                   (назва країни, групи країн - учасниць угод(и) про вільну торгівлю)

Опис товару

Опис матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження

Товарна позиція за УКТ ЗЕД матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження

Вартість використаних матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження

Відсоток використаних матеріалів та сировини іноземного або невідомого походження у ціні кінцевого товару на умовах франко-завод

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Усього:

Примітки:

1. У колонці 1 зазначається опис товару або його найменування, яке використовується в комерційних документах.

2. У колонці 3 зазначається митна вартість на дату імпорту використаних матеріалів іноземного або невідомого походження або, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, - перша підтверджена ціна, сплачена за продукцію в Україні або в країні - учасниці угод про вільну торгівлю.

3. Колонки 3, 4 заповнюються залежно від правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодою(ми), які застосовано виробником товару.

2. Усі інші матеріали та сировина, що використовуються при виробництві товару, походять з України або з країн - учасниць угод про вільну торгівлю.

  ТАК                                                                                                         НІ

Опис товару
__________________________________________________

  кумуляція застосовується з _______________________________________ (назва/и країни/країн), що підтверджується сертифікатом з перевезення форми EUR.1 та/або декларацією, які додаються;

  кумуляція не застосовується.

3. Документи про преференційне походження товару додаються.

___________________
        (посада, ініціали,
      прізвище керівника
          підприємства)

______________
(підпис)

_________________
(місце, дата)

Опрос