Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация поставщика (производителя) товара, полностью изготовленного из материалов и сырья, происходящих из Украины или со стран - участниц соглашений о свободной торговле

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Декларація постачальника (виробника)
товару, цілком виробленого з матеріалів та сировини, що походять з України або з країн - учасниць угод про вільну торгівлю

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), заявляю, що ___________________________________ вироблений з
                                                                                                                                     (опис товару)
матеріалів та сировини, що походять з України або з країн - учасниць угод про вільну торгівлю, з дотриманням правил преференційного походження в рамках торгівлі з _________________________________________________________.
            (назва країни, групи країн - учасниць угод(и) про вільну торгівлю)

  кумуляція застосовується з __________________________________________________________,
                                                                                                                      (назва/и країни/країн)
що підтверджується сертифікатом з перевезення форми EUR.1 та/або декларацією, які додаються;

  кумуляція не застосовується.

(Проставте Х у відповідний квадрат)

Документи про преференційне походження товару додаються.

____________________
           (посада, ініціали,
        прізвище керівника
              підприємства)

_____________
(підпис)

_________________
(місце, дата)

Опрос