Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на получение статуса уполномоченного (одобренного) экспортера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Заява на отримання статусу уповноваженого
(схваленого) експортера

Номер заяви

1а. Експортер

2. Найменування митниці

П. І. Б. керівника митниці
 

1б. Адреса місцезнаходження експортера
 

1в. Облікова картка експортера у митниці

Телефон/факс

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса e-mail

1г. Статус уповноваженого (схваленого) експортера

  Маю номер авторизації

  Не маю номера авторизації

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

3. Заявляю про намір застосування спрощеної системи декларування преференційного походження товару(ів) та отримати номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера

4. Угода(и) про вільну торгівлю, в рамках якої (яких) буде застосовуватися статус уповноваженого (схваленого) експортера:

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Інше __________________________________________________________________

5. Товар(и), які будуть експортуватися

Код товарної позиції товару(ів) за УКТ ЗЕД

Назва товару або його найменування, яке використовується в комерційних документах (далі - назва товару)

6. Сертифікат(и) з перевезення форми EUR.1 на товар(и) отримував

  ТАК

  НІ

 
Номер, дата видачі сертифіката(ів) _____________ найменування митниці(ь)

7. Експортер є виробником товару(ів)

  ТАК

  НІ

Назва товару __________________________

Назва товару _________
____________________

Найменування виробника товару ________________

8. Адреса виробництва товару(ів)

Назва товару _________________________

Адреса місцезнаходження
__________________________________________

9. Експорт товару здійснюється та/або виробництво товару знаходиться у зоні діяльності іншої митниці

  ТАК

  НІ

Найменування митниці(ь) ___________________
 

10. Інформація про виконання правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодою(ми), які застосовано виробником товару

 

11. Застосовується кумуляція

  ТАК

  НІ

Кумуляція застосовується з ________________ (назва країни/країн)
до товару _____________________________________________

12. Особа, яка від імені експортера буде підписувати декларацію

П. І. Б.

 

Посада

Підпис

13. Заявляю, що декларація може бути не підписана

  ТАК

  НІ

Я зобов'язуюсь нести повну відповідальність за будь-яку декларацію, яка ідентифікує мене як експортера, так само, якби вона була підписана мною особисто

14. Я зобов'язуюсь виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів

15. Перелік документів, які підтверджують преференційне походження товару(ів), що додаються
 

16. Достовірність задекларованих відомостей та документів

Заявляю, що задекларовані відомості та документи, що додаються до заяви, є достовірними й дійсними.
За надання недостовірної інформації для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера несу відповідальність згідно із законом

___________________
         (посада, ініціали,
       прізвище керівника
           підприємства -
              експортера)

________________
(підпис)
М. П. (за наявності)

___________________
(місце, дата)

Опрос