Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение по результатам оценки технического состояния и организации эксплуатации силового трансформатора на соответствие требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Висновок за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи
__________________________________________
__________________________________________

 

Місце розташування силового трансформатора
__________________________________________
__________________________________________

 

1. Підстава для проведення оцінювання (експертного обстеження):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Мета проведення оцінювання (експертного обстеження):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Загальні відомості про силовий трансформатор:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказуються такі дані: марка, тип, заводський номер, дата виготовлення, виробник трансформатора, технічні умови, згідно з якими був виготовлений трансформатор, попередні місця встановлення)

4. Відомості про підприємство, установу, організацію та фахівців, що проводили оцінювання (експертне обстеження), вимірювання та випробування: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказуються повні найменування підприємств, установ, організацій, місцезнаходження, реквізити дозвільних документів на проведення певних видів робіт, прізвища, імена та по батькові фахівців, які проводили обстеження (оцінювання), ким атестовані, а також реквізити договорів, за якими проводилися роботи)

5. Відомості про розглянуті в процесі проведення оцінювання (експертного обстеження) нормативно-правові акти та нормативні документи: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наводиться перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на відповідність яким проводилося оцінювання (експертне обстеження))

6. Паспортні дані силового трансформатора:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються паспортні характеристики трансформатора)

7. Програма проведення оцінювання (експертного обстеження) силового трансформатора: ________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наводиться програма проведення оцінювання (експертного обстеження) силового трансформатора для встановлення поточного технічного стану, граничний строк експлуатації та залишковий ресурс силового трансформатора)

8. Відомості про відповідність фактичних умов експлуатації силового трансформатора паспортним даним: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(у разі виявлення за результатами аналізу технічних особливостей трансформатора та умов попередньої його експлуатації невідповідності фактичних умов експлуатації силового трансформатора вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів викладається суть невідповідності з посиланням на відповідні структурні одиниці, статті тощо нормативно-правових актів та нормативних документів)

9. Результати оцінювання (експертного обстеження):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються результати випробування та перевірки трансформатора під навантаженням, після відключення та його розшинування та проводиться порівняння отриманих результатів з нормативними показниками)

10. Висновки із зазначенням залишкового ресурсу силового трансформатора, можливості продовження строку його безпечної експлуатації: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначається можливість: продовження експлуатації силового трансформатора згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами або з обмеженням робочих параметрів на визначений строк; необхідність проведення ремонту силового трансформатора; необхідність проведення модернізації або реконструкції силового трансформатора; необхідність виведення силового трансформатора з експлуатації)

11. Рекомендації щодо умов експлуатації силового трансформатора:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються рекомендації щодо умов експлуатації за результатами аналізу висновків згідно з пунктом 10 цього висновку)

Оцінювання (експертне обстеження)
виконав(ли) експерт(и)

 
____________________
(прізвище(а), ініціали, спеціалізація експерта(ів),
реквізити дозвільних документів)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________
                  (підпис)

_____________
(дата)

 

Опрос