Идет загрузка документа (243 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Эксплуатационный журнал трубопроводов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.12.2014

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ТРУБОПРОВОДІВ

Дата запису

Назва трубопроводу згідно з паспортом трубопроводу

Записи щодо огляду трубопроводів

П. І. Б. і підпис обслуговувального персоналу

П. І. Б. і підпис керівника виробничої дільниці або відповідальної особи

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДУ

1. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПАРАМЕТРИ

Найменування суб'єкта господарювання

 

Цех або установка

 

Назва трубопроводу, його номер згідно з технологічною схемою або специфікацією

 

Призначення трубопроводу

 

Характеристика технологічного середовища

 

Характеристика речовин
технологічного середовища

Клас небезпеки

 

Вибухопожежонебезпечність

 

Корозійні властивості

 

Ерозійні властивості

 

Робочий тиск, МПа

 

Розрахунковий тиск, МПа

 

Розрахункова температура стінки, °C

 

Категорія трубопроводу

 

Тиск
випробування,
МПа

Гідравлічного

 

Пневматичного

 

Мінімально допустима мінусова
температура стінки, °C

 

Швидкість корозії, мм/рік

 

Розрахунковий строк служби трубопроводу, років (годин, циклів навантаження)

 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА СПРАВНИЙ СТАН І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТРУБОПРОВОДУ

N і дата наказу про призначення

Посада, П. І. Б.

Підпис відповідальної особи

 

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРУБОПРОВОДУ

Дата запису

Підстава

Запис про ремонт, реконструкцію трубопроводу

Підпис відповідальної особи, що здійснює ремонт

 

 

 

 

4. ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРУБОПРОВОДУ

Дата

Результат контролю за технічним станом

Строк наступного контролю за технічним станом

 

 

 

5. ФОРМУЛЯР ЗАМІРУ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДУ
(додаток до записів технічного огляду)

N точок за схемою

Первісний діаметр і товщина стінки, мм

Бракувальний розмір, мм

Товщина за заміром, мм

Метод заміру

Прізвище перевіряльника

Підпис

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
(останні результати)

Вид і умови випробувань

Результати

Випробування на міцність (гідравлічне, пневматичне)

Тиск випробування, МПа

 

Середовище випробування

 

Результати випробувань

 

Випробування на щільність (гідравлічне, пневматичне)

Тиск випробувань, МПа

 

Тривалість витримки, год., хв.

 

Результати випробувань

 

Пневматичне випробування на щільність з визначенням падіння тиску під час випробування*

Тиск випробувань, МПа

 

Середовище випробування

 

Тривалість витримки, год., хв.

 

Падіння тиску за час випробування, % за годину

 

____________
* Проводяться для трубопроводів груп А, Б(а), Б(б), а також вакуумних трубопроводів

Примітки:

1. Паспорт за встановленими вимогами складається проектною організацією, у разі відсутності паспорта трубопроводу, що знаходиться в експлуатації, паспорт трубопроводу складається суб'єктом господарювання на підставі проектної документації або пропозицій експерної організації.

2. Обов'язкові додатки до Паспорта:

свідоцтва про монтаж, ремонт трубопроводу або заміну ділянок трубопроводу;

схема (креслення) трубопроводу із вказівкою розмірів ділянок, номінального діаметра, вихідної і бракувальної товщини стінки елементів трубопроводу, місць установки опор, арматури, фланців, заглушок та інших деталей, місць випускних, продувальних і дренажних засобів, зварних стиків;

розрахунок на міцність;

регламент проведення в зимовий час пуску (зупинення) трубопроводу (заповнюється для трубопроводів, що розміщуються на відкритому повітрі або в неопалювальному приміщенні).

 

СВІДОЦТВО N ___
ПРО МОНТАЖ, РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ АБО ЗАМІНУ ДІЛЯНОК ТРУБОПРОВОДУ

_____________________________________________________________________________________
(назва трубопроводу і його категорія)
_____________________________________________________________________________________
(найменування монтажної організації)

Технологічне середовище _______________________________________________________________
Робочий тиск ____________________________________________________________________ МПа
Робоча температура _______________________________________________________________ (°C)

1. Дані про монтаж

Трубопровід змонтовано у повній відповідності з проектною документацією, розробленою
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування проектної організації)
і виготовлено _________________________________________________________________________
                                                                                (найменування підприємства-виготовлювача)
за робочими кресленнями _______________________________________________________________
                                                                                                                                       (номер вузлових креслень)

2. Відомості про зварювання

Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і номери їх посвідчень
______________________________________________________________________________________

Дані про присадні матеріали _____________________________________________________________
                                                                                                                         (тип, марка, ДСТУ або ТУ)

Методи, обсяги та результати контролю зварних з'єднань ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зварювання трубопроводу виконано згідно з вимогами нормативної документації на зварювання зварниками, які пройшли випробування відповідно до Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 року за N 262/1287.

3. Відомості про термообробку зварних з'єднань (вид і режим)
______________________________________________________________________________________

4. Відомості про матеріали, з яких виготовлено трубопровід
______________________________________________________________________________________
         (ці відомості записуються для тих матеріалів, дані про які не увійшли до свідоцтва суб'єкта господарювання)

4.1. Відомості про труби

N з/п

Назва елемента

Кількість

Зовнішній діаметр і товщина стінки труби, мм

Марка сталі відповідно до ТУ

Труби відповідно до ТУ

 

 

 

 

 

 

Примітка. Для трубопроводів I категорії, крім указаних у таблиці даних, до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані щодо контролю в обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.

4.2. Відомості про основну арматуру і фасонні частини (литі й ковані)

N з/п

Назва елемента

Місце встановлення

Умовний прохід, мм

Умовний тиск, МПа

Марка матеріалу корпусу

ТУ

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Відомості про фланці і деталі кріплення

N з/п

Назва елемента

Кількість

ТУ на деталь

Умовний прохід, мм

Умовний тиск,
МПа

Матеріал фланця

Матеріал шпильок, болтів, гайок

Марка сталі

ТУ

Марка сталі

ТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про стилоскопіювання ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Результати гідравлічного (пневматичного) випробування трубопроводу

Зображений трубопровід на схемі, що додається, випробуваний пробним тиском ____________ МПа.

При тиску _________________________________________________ МПа трубопровід було оглянуто.

При цьому виявлено ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Висновок

Трубопровід виготовлено і змонтовано згідно з проектною документацією та визнано придатним для роботи під тиском _______________________________________ МПа і за температури _____°C.
Опис документів, що додаються: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Представник монтажної (ремонтної) організації _____________________________________________
                                                                                                                                                  (підпис, П. І. Б.)

Відповідальна особа суб'єкта господарювання _____________________________________________
                                                                                                                                                            (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

АКТ ВИПРОБУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ НА МІЦНІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ

 

"___" ____________ 20__ р.

Місто ________________________________

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________

Цех (об'єкт) __________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник виконавця робіт на трубопроводі
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування виконавця робіт)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                               (посада, П. І. Б.)
і представник суб'єкта господарювання в особі _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                (посада, П. І. Б.)
склали цей акт про те, що проведено _____________________________________________________
                                                                                                                                (промивання або продування)
таких трубопроводів: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (номери і назви ліній та їх межі)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Робочий тиск трубопроводів ______________________________________________________ кг/см2.

Випробування здійснено:
на міцність надлишковим тиском ____________________________________________________ МПа
протягом __________________________________________________________________________ хв.;
на щільність надлишковим тиском ___________________________________________________ МПа
протягом __________________________________________________________________________ хв.

Під час огляду трубопроводів встановлено, що _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Трубопроводи, перелічені в цьому акті, вважати такими, що витримали випробування і є придатними для експлуатації за надлишкового робочого тиску __________________________ МПа.

Представники:

виконавця робіт ________________________
                                                            (підпис)

суб'єкта господарювання ________________
                                                                         (підпис)

 

АКТ
ПНЕВМАТИЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ НА ЩІЛЬНІСТЬ З ВИЗНАЧЕННЯМ ПАДІННЯ ТИСКУ ЗА ЧАС ВИПРОБУВАННЯ

 

"___" ____________ 20__ р.

Місто ________________________________

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________

Цех (об'єкт) __________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник суб'єкта господарювання
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, П. І. Б.)
і представник виконавця робіт ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування виконавця робіт)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                              (посада, П. І. Б.)
склали цей акт про те, що проведено додаткове пневматичне випробування трубопроводів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (номери і назви ліній, їх межі, NN креслень)

Робочий тиск у трубопроводах _____________________________________________________ МПа.

Випробування здійснено стисненим __________________________ тиском ________________ МПа.

Трубопроводи витримано під випробувальним тиском __________________________________ год.

Падіння тиску склало ____________________________________________________________ %/год.

Величина падіння тиску, що допускається, для перерахованих трубопроводів ___________________
______________________________________________________________________________ ( %/год)

Трубопроводи, перераховані в цьому акті, вважати такими, що витримали додаткове пневматичне випробування на щільність.

Представники:

суб'єкта господарювання _______________________
                                                                                    (підпис)

виконавця робіт ______________________________
                                                                (підпис)

 

АКТ ВИПРОБУВАННЯ АРМАТУРИ

 

"___" ____________ 20__ р.

Місто ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання (замовник) ______________________________________________________

Цех (об'єкт) ___________________________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник ремонтної організації ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування виконавця робіт)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, П. І. Б.)
і представник замовника в особі _________________________________________________________,
                                                                                                                                            (посада, П. І. Б.)
склали цей акт про те, що були проведені зовнішній огляд і випробування арматури, виготовленої суб'єктом господарювання - постачальником _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування суб'єкта господарювання - постачальника)

Характеристика й умови випробування арматури

N з/п

Назва арматури

Тип і марка

Заводський номер

Умовний прохід, мм

Випробувальний тиск, МПа

на міцність

на щільність

 

 

 

 

 

 

 

Під час огляду і випробування арматури дефектів не виявлено. Арматура вважається такою, що витримала випробування на міцність і щільність та є придатною для монтажу.

Представники:

виконавця робіт _______________________
                                                                  (підпис)

суб'єкта господарювання ________________
                                                                         (підпис)

 

ПЕРЕЛІК
технологічних трубопроводів на установці
N ______ цеху N ________

N з/п

Назва трубопроводу, його номер згідно з технологічною схемою або специфікацією

Dн (зовнішній діаметр),
S (товщина стінки)

Назва технологічного середовища

Трубопровід підвищеного тиску або клас небезпеки трубопроводу під тиском до 10 МПа

Швидкість корозії металу трубопроводу, мм/рік

Періодичність технічного огляду

Трубопроводи, на які складаються паспорти трубопроводу

1

 

 

 

 

 

 

Трубопроводи, на які не складаються паспорти трубопроводу

1

 

 

 

 

 

 

 

Періодичність проведення технічного огляду трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа

Група технологічного середовища, що транспортується трубопроводом, згідно з класифікацією трубопроводів

Категорія трубопроводу

Періодичність проведення технічного огляду залежно від швидкості корозії

більше 0,5 мм/рік

0,1 - 0,5 мм/рік

до 0,1 мм/рік

Середовище групи А

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 2 роки

Середовище груп Б(а) і Б(б)

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 3 роки

III

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 4 роки

Середовище групи Б(в)

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 3 роки

III і IV

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 6 років

Середовище групи В

I і II

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 4 роки

Не рідше одного разу на 6 років

III, IV і V

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 6 років

Не рідше одного разу на 8 років

 

Допустима товщина стінки трубопроводу

Зовнішній діаметр труб, деталей трубопроводів, Dн, мм

25

57

108

219

325

377

426

Найменша допустима товщина стінки, мм

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

 

Допустиме зміщення внутрішніх кромок під час складання стиків труб

Умовний тиск Pу, МПа

Категорія трубопроводу

Величина зміщення залежно від номінальної товщини стінки S, мм

кільцевий шов

поздовжній шов

Понад 10 до 320

-

0,10 S, але не більше 1 мм

-

До 10 за температури нижче -70° C

I

До 10 за температури до -70° C

I і II

0,15 S, але не більше 2 мм

0,10 S, але не більше 1 мм

III і IV

0,20 S, але не більше 3 мм

0,15 S, але не більше 2 мм

V

0,30 S, але не більше 3 мм

0,20 S, але не більше 3 мм

 

Допустимі розміри вибірки для видалення дефектів у зварних швах трубопроводів

Глибина вибірки, % від номінальної товщини стінки труб або зварного шва

Сумарна протяжність вибірки, % від номінального зовнішнього периметра зварного з'єднання

Для трубопроводів Pу понад 10 МПа та трубопроводів I категорії, що працюють за температури нижче -70° C

15 і менше

Не нормується

Понад 15 до 30 включно

До 35

Понад 30 до 50 включно

До 20

Понад 50

До 15

Для трубопроводів I - IV категорій

25 і менше

Не нормується

Понад 25 до 50 включно

До 50

Понад 50

До 25

Для трубопроводів V категорії

30 і менше

Не нормується

Понад 30 до 50 включно

До 50

Понад 50

До 35

 

Максимально допустима температура технологічного середовища, що містить водень (° C), для застосування певних марок сталей

Марка сталі

Температура (° C) при парціальному
тиску водню (МПа)

1,5
МПа

2,5
МПа

5
МПа

10
МПа

20
МПа

30
МПа

40
МПа

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС,
09Г2С, 10Г2

290

280

260

230

210

200

190

14ХГС

310

300

280

260

250

240

230

3ОХМА, 15ХМ, 12Х1МФ,
20Х2МА

400

390

370

330

290

260

250

20Х2МА

480

460

450

430

400

390

380

15Х1М1Ф

510

490

460

420

390

380

380

22ХЗМ

510

500

490

475

440

430

420

18ХЗМФ

510

510

510

510

500

470

450

20ХЗМВФ, 15Х5М,
15Х5М-III, 08Х18Н10Т,
08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т,
12Х18Н12Т, 03Х17Н14МЗ,
08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т,
10Х17Н13М3Т

510

510

510

510

510

510

510

Параметри застосування сталей, що вказані в таблиці, відносяться також до зварних з'єднань, якщо вміст легуючих елементів у металі шва не нижче ніж в основному металі.

Сталь марок 15Х5М і 15Х5М-III можливо застосовувати до 540° C при парціальному тиску водню не більше 6,7 МПа (67 кгс/см2).

Умови застосування сталей встановлено для швидкості карбонільної корозії не більше 0,5 мм/рік і швидкості азотування не більше 0,5 мм/рік.

 

Максимально допустимі парціальні тиски оксиду вуглецю в технологічному середовищі для застосування аустенітних сталей

Тип сталі

Парціальний тиск (МПа) за температури

до 100° C

понад 100° C

Вуглецеві і низьколеговані сталі із вмістом хрому до 2 %

24

-

Низьколеговані сталі із вмістом хрому понад 2 % до 5 %

-

10

Корозійностійкі сталі аустенітного класу

-

24

 

Максимально допустима температура технологічного середовища, що містить аміак, для застосування аустенітних сталей

Марка сталі

Температура (°C) залежно від парціального тиску аміаку

понад 1 до 2 МПа

понад 2 до 5 МПа

понад 5 до 8 МПа

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС,
09Г2С, 10Г2

300

300

300

14ХГС, 30ХМА, 15ХМ,
12Х1МФ

340

330

310

15Х1М1Ф, 20Х2МА, 22ХЗМ,
18ХЗМВ, 15Х5М, 20ХЗМВФ,
15Х5М-III

360

350

340

08Х18Н10Т,
08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т,
12Х18Н12Т, 03Х17Н14МЗ,
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ,
08Х17Н15МЗТ

540

540

540

 

Вибір типу ущільнюючих поверхонь фланців

Технологічне середовище

Тиск, МПа (кгс/см2)

Тип ущільнюючої поверхні

Усі речовини групи В

Ј2,5 (25)

Гладка

Усі речовини груп А, Б, крім А(а) і ВОТ (високотемпературний органічний теплоносій)

Ј2,5 (25)

Гладка

Речовини усіх груп, крім ВОТ

>2,5 (25)
<6,3 (63)

Виступ - впадина

Речовини групи А(а)

Ј0,25 (2,5)

Гладка

Речовини групи А(а)

>0,25 (2,5)

Виступ - впадина

ВОТ

Незалежно

Шип - паз

Фреон, аміак

Незалежно

Виступ - впадина

Речовини усіх груп під вакуумом

Від 0,095 до 0,05 абс.
(0,95 - 0,5)

Гладка

Речовини усіх груп під вакуумом

Від 0,05 до 0,001 абс.
(0,5 - 0,01)

Шип - паз

Речовини усіх груп

і6,3 (63)

Під лінзову прокладку або прокладку овального перетину

 

АКТ
щодо попереднього розтягнення (стискування) компенсаторів

 

"___" ____________ 20__ р.

Місто ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання (замовник) ______________________________________________________

Цех (об'єкт) __________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, представник монтажної організації _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування виконавця робіт)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, П. І. Б.)
і представник замовника в особі _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
склали цей акт про те, що здійснено попереднє розтягнення (стискування) _____________________
_________________________________________________________________________ компенсатора
                                                                             (тип компенсатора)
за N ________________________, що встановлено на трубопроводі N _________________________
умовного проходу ______________________________________________ мм, відповідно до вказівки
в кресленні N ________________________________, на __________________________________ мм.

Будівельна довжина компенсатора у вільному стані _____________________________________ мм.

Будівельна довжина компенсатора після розтягнення (стискування) _______________________ мм.

Попереднє розтягнення (стискування) компенсатора здійснено за температури повітря ________°C.

Представники:

виконавця робіт __________________________________
                                                                      (підпис)

суб'єкта господарювання-замовника ________________
                                                                                        (підпис)

____________

Опрос