Идет загрузка документа (420 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Контрольный лист проверки качества выполнения отдельного задания по аудиту или осмотру

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.12.2014

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ З АУДИТУ АБО ОГЛЯДУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ

1. Характер завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки ________________________________

2. Галузь завдання, що перевіряється ______________________________________________________

3. Дата прийняття завдання суб'єктом перевірки (дата підписання та номер договору) _________________________________________

4. Дата завершення виконання завдання (надання висновку) __________________________________

5. Кількість часу роботи групи із завдання _________________________________________________

6. Період перевірки ____________________________________________________________________

7. Вартість послуг із завдання ____________________________________________________________

8. Остаточний файл із завдання отримано _________________________________________________

9. Завданню присвоєно індекс ___________________________________________________________

КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ВІДІБРАНО ЗАВДАННЯ

ПЕРСОНАЛ, ЗАДІЯНИЙ У ВИКОНАННІ ЗАВДАННЯ, КОНТРОЛЕР ЯКОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ ПЕРЕВІРКИ

N
п/п

Галузь застосування

Так

Ні

Коментар контролера

Посилання на РД суб'єкта аудиторської діяльності (при наявності невідповід-
ностей)

1

2

3

4

5

6

Процедури прийняття та продовження співпраці з клієнтами МСКЯ 1, ПНПКЯ 1

1

Чи оформлені документально процедури щодо розгляду питання чесності клієнта та оцінки можливої інформації, яка б свідчила про нечесність клієнта?

 

 

 

 

2

Наявність задокументованих процедур щодо визначення компетентності, можливостей часу та ресурсів для прийняття завдання?

 

 

 

 

3

Чи складається бюджет часу для аудиту для визначення потреб щодо людських ресурсів та складання графіка аудиторської роботи?

 

 

 

 

4

Чи відповідає запланований обсяг витрат робочого часу на завдання з аудиту фактичному обсягу виконаних робіт?

 

 

 

 

5

Чи проводиться оцінка незалежності суб'єкта аудиторської діяльності від потенційного клієнта?

 

 

 

 

6

Чи задокументована оцінка незалежності членів групи по завданню від потенційного клієнта?

 

 

 

 

7

Чи задокументоване обговорення з попереднім аудитором причин відмови від клієнта, причин можливих розбіжностей?

 

 

 

 

8

Чи призначено персонал, відповідальний за прийняття/продовження співпраці з клієнтом?

 

 

 

 

9

Чи забезпечується умовами договору в частині оплати принцип незалежності та чи достатні встановлені строки проведення аудиту для виконання необхідної роботи?

 

 

 

 

10

Чи отримано інформацію, що стосується розуміння суб'єкта господарювання та його середовища виключно з внутрішнім контролем (інформація, що стосується правової форми та організаційної структури суб'єкта господарювання; інформація щодо галузі промисловості, економічного та законодавчого середовища, в якому діє суб'єкт господарювання)? Якими документами аудитора це підтверджується?

 

 

 

 

11

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

Узгодження умов завдань з аудиту МСА 210

12

Чи оформлено документально узгодження умов завдання з аудиту? Яким документом це підтверджується?

 

 

 

 

13

Чи містять узгоджені умови завдання з аудиту:

 

 

 

 

• мету та обсяг аудиту фінансової звітності;

 

 

 

 

• відповідальність аудитора;

 

 

 

 

• відповідальність управлінського персоналу;

 

 

 

 

• ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової звітності для складання фінансової звітності;

 

 

 

 

• посилання на очікувану форму й зміст будь-яких звітів, що їх надавав аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту?

 

 

 

 

14

Чи були зміни в умовах завдання з аудиту, яким документом обґрунтовано зміни? Чи були обґрунтовані виправдання щодо змін умов завдання?

 

 

 

 

15

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Планування аудиту фінансової звітності" МСА 300; "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" МСА 315; "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту" МСА 320; "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту" МСА 200

16

Чи проведена аудитором оцінка системи внутрішнього контролю щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності для визначення характеру, обсягу та змісту аудиторських процедур? Чи задокументовано аудитором таку оцінку?

 

 

 

 

17

Чи проведено оцінку аудиторського ризику та його компонентів?

 

 

 

 

18

Чи оцінено наскільки ідентифіковані аудиторські ризики можуть призвести до суттєвих викривлень у фінансовій звітності?

 

 

 

 

19

Чи має аудиторська фірма власні внутрішні стандарти (методику), за допомогою яких проводиться оцінка суттєвості під час здійснення аудиторської перевірки та оцінка ризиків?

 

 

 

 

20

Чи переглядався рівень суттєвості під час проведення аудиту?

 

 

 

 

21

Чи була розроблена на основі виявленого аудиторського ризику (ризик суттєвого викривлення) та оцінки рівня суттєвості відповідна стратегія аудиту та програма аудиту для визначення характеру, часу та обсягу подальших аудиторських процедур, необхідних для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів?

 

 

 

 

22

Чи визначена загальна стратегія аудиту, яка встановлює обсяг, час і напрямок аудиту, а також спрямовує розробку плану аудиту?

 

 

 

 

23

Чи включено аудитором до аудиторської документації під час визначення загальної стратегії аудиту оцінку:
• суттєвості на рівні фінансової звітності в цілому;
• якщо це застосовано, рівень або рівні суттєвості для окремих класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації?

 

 

 

 

24

Чи було визначено аудитором відповідно до професійного судження суттєвість виконання?

 

 

 

 

25

Чи розроблений план аудиту з описом:
• характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінки ризиків, як визначено у МСА 315;

 

 

 

 

• характеру, часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур на рівні твердження, як визначено у МСА 330;

 

 

 

 

• інших запланованих аудиторських процедур, які слід виконати для дотримання вимог МСА під час виконання завдання.

 

 

 

 

26

Навести інформацію про сертифікований персонал, що брав участь у плануванні (участь партнера із завдання або інших провідних членів аудиторської групи із завдання)

 

 

 

 

27

Чи є в наявності наказ про призначення групи із завдання на перевірку, графіки розподілу робіт?

 

 

 

 

28

Чи ведеться табель обліку робочого часу щодо кожного члена групи із завдання?

 

 

 

 

29

Чи планувався характер, час і обсяг управління та нагляду за членами аудиторської групи із завдання, а також огляд їх роботи?

 

 

 

 

30

Чи були внесені будь-які важливі зміни в загальну стратегію та план аудиту під час виконання завдання з аудиту, причини внесення цих змін? Чи оформлено документально внесення змін?

 

 

 

 

31

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду" МСА 510

32

Чи відображають робочі документи аудитора визначення правильності переносу залишків на кінець попереднього періоду, на початок поточного періоду або в разі потреби їх коригування?

 

 

 

 

33

Чи отримано аудитором достатні та прийнятні аудиторські докази того, чи послідовно застосувалася відповідна облікова політика, відображена у залишках на початок періоду?
Чи було аудитором відповідно враховано і адекватно подано й розкрито зміни в обліковій політиці відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності?

 

 

 

 

34

Якщо фінансова звітність попереднього року пройшла аудит, чи є докази ознайомлення аудитора з робочими документами попереднього аудитора?
Чи надають аудиторські процедури, виконані в поточному періоді, докази щодо залишків на початок періоду?

 

 

 

 

35

Чи виконані конкретні аудиторські процедури для отримання доказів щодо залишків на початок періоду? Якими робочими документами це підтверджується?

 

 

 

 

36

Якщо фінансова звітність за попередній період перевірялася попереднім аудитором і мала місце модифікація думки, чи оцінено аудитором вплив питання, яке призвело до модифікації, під час оцінки ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності поточного періоду відповідно до вимог МСА 315?

 

 

 

 

37

Якщо думка попереднього аудитора щодо фінансової звітності попереднього періоду містить модифікацію думки і така модифікація залишається суттєвою для фінансової звітності поточного періоду, чи модифікував аудитор свою думку щодо фінансової звітності поточного періоду відповідно до вимог МСА 705 та МСА 710?

 

 

 

 

38

Якщо аудитором отримано аудиторські докази, що залишки на початок періоду містять суттєві викривлення, які додаткові аудиторські процедури були виконані аудитором?
Якими робочими документами це підтверджується?

 

 

 

 

39

Чи проінформовано аудитором управлінський персонал та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо викривлень у фінансовій звітності поточного періоду (при наявності виявлених викривлень)?

 

 

 

 

40

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Аудиторська вибірка" МСА 530

41

Які методи вибіркової перевірки були застосовані аудитором? Чи відповідають вони методам, встановленим у внутрішній документації?

 

 

 

 

42

Чи були незалежно від ідентифікованих ризиків присутності помилок проведені конкретні дії (вибірка) для всіх встановлених важливих позицій фінансової звітності відповідно до мети аудиторської процедури?

 

 

 

 

43

Чи отримано аудитором підстави для обґрунтування висновків щодо генеральної сукупності, з якої здійснювалась вибірка? Якими документами аудитора це підтверджується?

 

 

 

 

44

Чи визначено розмір вибірки, достатній для зменшення ризику вибірки до прийнятно низького рівня? Чи відібрано статті для вибірки так, щоб кожен елемент вибірки мав шанс бути відібраним?

 

 

 

 

45

Чи відображає робоча документація аудитора усі етапи проведення аудиторської вибірки та аналіз її результатів?

 

 

 

 

46

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Письмові запевнення" МСА 580

47

Чи зроблені аудитором запити надати письмові запевнення тому управлінському персоналу, який несе належну відповідальність за фінансову звітність і обізнаний у відповідних питаннях?

 

 

 

 

48

Чи розроблені аудиторською фірмою стандартизовані форми запитів?

 

 

 

 

49

Чи зазначена у запиті інформація щодо відповідальності управлінського персоналу за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включаючи, якщо це доречно, відповідальність за її достовірне подання?

 

 

 

 

50

Чи зазначена у запиті інформація щодо надання управлінським персоналом письмового запевнення стосовно того, що:
а) він надав аудитору всю доречну інформацію і доступ до неї, як узгоджено в умовах завдання з аудиту;
б) усі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності?

 

 

 

 

51

Дата отриманих письмових запевнень

 

 

якомога ближче до дати аудиторського висновку

 

після аудиторського висновку

інше

52

Чи містять письмові запевнення всю необхідну аудитору інформацію (відповідно до зроблених запитів)?

 

 

 

53

У якій формі управлінський персонал надав письмове запевнення до аудитора?

 

 

листа-запевнення

 

інше

 

54

Чи розроблена політика та процедури аудиторською фірмою щодо відмови від висловлення думки відповідно до МСА 705, якщо:
а) аудитор доходить висновку, що існують настільки достатні сумніви щодо чесності управлінського персоналу, що письмові запевнення є недостовірними, або
б) управлінський персонал не надає письмові запевнення?

 

 

 

 

55

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Пов'язані сторони" МСА 550

56

Чи направлені запити управлінському персоналу клієнта (у тому числі найвищому) щодо:
• ідентифікації пов'язаних сторін суб'єкта господарювання, включаючи зміни порівняно з попереднім періодом;
• характеру відносин між суб'єктом господарювання і цими пов'язаними сторонами;
• здійснення суб'єктом господарювання будь-яких операцій з цими пов'язаними сторонами протягом періоду (якщо це має місце) визначити тип та мету операції?
Наявність розроблених шаблонів запитів?

 

 

 

 

57

Чи отримані письмові запевнення управлінського персоналу і (у разі потреби) тих, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо:
• розкриття аудитору інформації щодо ідентифікації пов'язаних сторін суб'єкта господарювання та всіх відносин й операції з ними, про які їм відомо;
• забезпечення належного обліку і розкриття таких відносин та операцій відповідно до вимог концептуальної основи;
• розкриття в примітках до фінансової звітності?

 

 

 

 

58

Чи надавалася інформація, отримана від управлінського персоналу, щодо пов'язаних сторін іншим членам аудиторської групи із завдання (ідентифікація, характер відносин, операції з пов'язаними сторонами) під час розподілу робіт відповідно до плану перевірки?

 

 

 

 

59

Чи розкрита аудитором інформація щодо:
• ідентифікації, обліку та розкриття відносин і операцій з пов'язаними сторонами відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності;
• санкціонування і схвалення значних операцій та домовленостей з пов'язаними сторонами;
• санкціонування й схвалення значних операцій та домовленостей, що виходять за межі нормальної діяльності?
• характеру таких операцій?
Яким робочим документом підтверджується розкриття інформації?

 

 

 

 

60

Чи перевірив аудитор документи на ознаки існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору:
• банківські підтвердження чи підтвердження зовнішніх юристів, отримані в межах аудиторських процедур;
• протоколи зборів акціонерів і засідань тих, кого наділено найвищими повноваженнями; та
• інші записи або документи, які аудитор вважає потрібними в обставинах суб'єкта господарювання?
Яким робочим документом підтверджується виконання вищезазначеної процедури?

 

 

 

 

61

Чи проводився огляд робочих документів за попередній період, які зможуть допомогти визначити тип таких операцій?

 

 

 

 

62

Чи надіслано запити до управлінського персоналу щодо пояснень та ідентифікації всіх операцій з щойно ідентифікованими пов'язаними сторонами для подальшої оцінки аудитором?

 

 

 

 

63

Чи було модифіковано аудиторську думку у разі, якщо аудитором не отримано належних та прийнятних аудиторських доказів щодо пов'язаних сторін та операцій з ними?
Чи зазначена підстава для висловлення модифікованої думки?

 

 

 

 

64

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Безперервність" МСА 570

65

Чи зроблено запит до управлінського персоналу про те, чи відомо йому про події або умови після періоду оцінки управлінського персоналу, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність?

 

 

 

 

66

Вказати на дату відправки запиту, на яких носіях відправлено запит (електронний лист, відправлено поштою, інше)?

 

 

 

 

67

Чи в наявності на фірмі стандартизовані шаблони запитів?

 

 

 

 

68

Чи отримано відповідь від управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність?

 

 

 

 

69

Вказати на дату отримання відповіді

 

 

 

 

70

Чи проведено аналіз існування можливих подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність?

 

 

 

 

71

Яким робочим документом оформлений аналіз (тест, контрольний лист, інше)?

 

 

 

 

72

Чи містять вказані робочі документи посилання на документи, що підлягали аналізу?

 

 

 

 

73

Чи зроблено висновок, чи існує за судженням аудитора суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність

 

 

 

 

74

Чи містить аудиторський звіт пояснювальний параграф за умов достатнього розкриття інформації у фінансовій звітності щодо припущення про безперервність діяльності суб'єкта господарювання, але існування суттєвої невизначеності?

 

 

 

 

75

Якщо фінансова звітність недостатньо розкриває інформацію, чи висловлено аудитором умовно-позитивну або негативну думку (залежно від конкретних обставин відповідно до МСА 705)?

 

 

 

 

76

Чи повідомлено аудитором тих, кого наділено найвищими повноваженнями, про ідентифіковані події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність?

 

 

 

 

77

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Подальші події" МСА 560

78

Чи здійснено запит до управлінського персоналу і в разі потреби до тих, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо подальших подій, які могли б вплинути на фінансову звітність?

 

 

 

 

79

Чи ознайомлений аудитор з протоколами засідань (якщо вони є), за участю власників, управлінського персоналу чи тих, кого наділено найвищими повноваженнями, суб'єкта господарювання, що проводилися після дати фінансової звітності?
Якими робочими документами аудитора це підтверджується?

 

 

 

 

80

Чи ознайомлений аудитор з останньою подальшою проміжною фінансовою звітністю суб'єкта господарювання, якщо вона є?
Якими документами це підтверджується?

 

 

 

 

81

Чи отримано письмове запевнення, що всі події, які відбуваються після дати фінансової звітності і щодо яких застосовна концептуальна основа фінансової звітності вимагає коригування або розкриття, були скориговані або розкриті?

 

 

 

 

82

Які процедури були виконані аудитором, якщо після дати аудиторського звіту, але до дати оприлюднення фінансової звітності, аудитору стає відомим факт, який міг би призвести до внесення змін до аудиторського звіту?

 

 

 

 

83

Які висновки були зроблені аудитором щодо подальших подій? В яких робочих документах аудитора це зазначено?

 

 

 

 

84

Якщо управлінський персонал вносить зміни до фінансової звітності, чи надано аудитором новий аудиторський звіт?

 

 

 

 

85

Чи включено до нового зміненого аудиторського звіту пояснювальний параграф, що містить посилання на примітку до фінансової звітності, в якій більш докладно обговорюється причина зміни до раніше оприлюдненої фінансової звітності та попереднього аудиторського звіту, наданого аудитором?

 

 

 

 

86

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" МСА 501

87

Чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів шляхом:

 

 

 

 

• присутності під час інвентаризації (крім випадків, якщо це непрактично);

 

 

 

 

• оцінки інструкцій та процедур управлінського персоналу щодо реєстрації і контролю результатів інвентаризації фізичних запасів суб'єкта господарювання;

 

 

 

 

• ознайомлення з процедурами підрахунку, які здійснюються управлінським персоналом;

 

 

 

 

• перевірки запасів виконанням контрольної перевірки; та

 

 

 

 

• здійснення аудиторських процедур щодо остаточних даних про запаси суб'єкта господарювання, щоб визначити, чи точно вони відображають фактичні результати інвентаризації?

 

 

 

 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені процедури.

 

 

 

 

88

Чи виконано аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів про належне відображення змін в запасах між датою інвентаризації та датою фінансової звітності (якщо інвентаризація здійснюється на іншу дату, ніж дата фінансової звітності)?

 

 

 

 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені процедури

 

 

 

 

89

Чи ініційовано проведення інвентаризації (або спостереження за її проведенням) деяких запасів на іншу дату чи виконано аудиторські процедури щодо проміжних операцій (якщо аудитор не може бути присутнім під час інвентаризації через непередбачувані обставини)?

 

 

 

 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені процедури

 

 

 

 

90

Чи виконано альтернативні аудиторські процедури для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів щодо наявності та стану запасів (якщо присутність під час інвентаризації не є можливою)?

 

 

 

 

Чи модифікована думка в аудиторському звіті відповідно до МСА 705?

 

 

 

 

91

Чи отримано достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів:
- надіслано запит до третьої сторони про підтвердження кількості і стану запасів, які зберігаються в інтересах суб'єкта господарювання;

 

 

 

 

- здійснено перевірку або інші аудиторські процедури, які є належними за таких обставин.

 

 

 

 

Навести робочі документи, якими оформлені вищезазначені процедури

 

 

 

 

92

Чи розроблена аудиторською фірмою програма щодо участі аудитора у проведенні інвентаризації?

 

 

 

 

93

Чи відображають робочі документи аудитора докази виконання процедур:
• інспектування;
• нагляду;
• запиту;
• підтвердження;
• перерахунку;
• аналітичних процедур

 

 

 

 

94

Інші питання, що привернули увагу контролера

 

 

 

 

"Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" МСА 450

95

Чи накопичувалися викривлення, ідентифіковані під час аудиту, крім незначних, яким робочим документом оформлені результати?

 

 

 

 

96

Чи проінформований відповідний управлінський персонал про всі викривлення, накопичені під час аудиту?
Яким робочим документом оформлено результати інформування?
Чи були виправлені викривлення?

 

 

 

 

97

У випадку, якщо невиправлені викривлення є суттєвими самі по собі або взяті сукупно, чи розглянуті аудитором:
а) розмір і характер викривлень як стосовно конкретних класів операцій, залишків на рахунках або розкриття, так і фінансової звітності в цілому, а також особливі обставини їх виникнення;
б) вплив невиправлених викривлень попередніх періодів як стосовно конкретних класів операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації, так і на фінансову звітність у цілому? Якими робочими документами оформлені результати розгляду?

 

 

 

 

98

Чи проінформовано тих, кого наділено найвищими повноваженнями, про невиправлені викривлення та їх можливий вплив поодинці або сукупно на висновок у звіті незалежного аудитора (якщо це йому не заборонено законодавчими або нормативними актами)?
Якими документами оформлено результати аналізу та інформування управлінського персоналу?

 

 

 

 

99

Чи проінформовано тих, кого наділено найвищими повноваженнями, як про вплив невиправлених викривлень попередніх періодів на конкретні класи операцій, залишки на рахунках або розкриття інформації, так і на фінансову звітність у цілому?
Якими документами оформлено результати аналізу та інформування управлінського персоналу?

 

 

 

 

100

Чи звернувся аудитор до управлінського персоналу надати письмові запевнення щодо невиправлених викривлень (можливо вимагається коригування фінансової звітності для виправлення суттєвих викривлень)?
Якими документами оформлено результати?

 

 

 

 

101

Яка думка була висловлена аудитором в аудиторському звіті?

 

 

 

 

102

Інші питання, що привернули увагу контролерів

 

 

 

 

"Аудиторська документація" МСА 230

103

На яких носіях (паперових чи електронних, чи інших носіях) сформована аудиторська документація?

 

 

 

 

104

Який програмний продукт використовує фірма?

 

 

 

 

105

Чи в наявності маркування документації (назва клієнта, назва аудиторської фірми, назва документа, дата складання, період перевірки)?

 

 

 

 

106

Чи проіндексовані всі робочі документи та є в наявності перехресні посилання?
Чи розроблені стандартизовані форми індексів?

 

 

 

 

107

Чи було записано аудитором при документуванні характеру, часу і обсягу виконаних аудиторських процедур:
а) відмітні характеристики конкретних статей або питань, що перевіряються;
б) хто виконував аудиторську роботу та дату завершення цієї роботи;
в) хто виконував огляд виконаної аудиторської роботи, дату та обсяг такого огляду.

 

 

 

 

108

Чи встановлена політика та процедури забезпечення конфіденційності, безпечного зберігання, цілісності, доступності та відновлюваності документації із завдання?

 

 

 

 

109

Чи забезпечує аудиторська документація можливість досвідченому аудитору, який не мав попереднього відношення до аудиту, зрозуміти:
а) характер, час і обсяг аудиторських процедур, виконаних відповідно до вимог МСА та застосовних законодавчих і нормативних вимог;
б) результати виконаних аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів;
в) значущі питання, які виникають під час аудиту, висновки, яких дійшли стосовно цих питань, та значні професійні судження, висловлені під час формулювання цих висновків?

 

 

 

 

110

Чи розроблені внутрішні шаблони типових форм документації (наприклад, стандартна структура аудиторського файлу (папки) робочих документів, бланки, питальники, контрольні листи, анкети, запити, типові листи та звернення и т. п.)?

 

 

 

 

111

Чи встановлені вимоги до формування "постійного" аудиторського файлу?

 

 

 

 

 

Інші питання, що привернули увагу контролерів

 

 

 

 

МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями", МСА 265 "Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу"

112

Чи повідомлено інформацію тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про відповідальність аудитора стосовно аудиту фінансової звітності та загальну інформацію про запланований обсяг і час аудиту?

 

 

 

 

113

Чи отримано від тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію, яка є важливою для аудиту?

 

 

 

 

114

Чи надані аудитором тим, кого наділено найвищими повноваженнями, своєчасні дані про спостереження, зроблені внаслідок аудиту, які є значущими та важливими для їх відповідальності за нагляд над процесом фінансової звітності?

 

 

 

 

115

У якій формі було зроблено повідомлення інформації про значні результати, отримані внаслідок аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями?

 

 

 

 

116

Чи є в наявності документація з усного повідомлення інформації (наприклад, копія протоколу, складеного суб'єктом господарювання)?

 

 

 

 

117

Чи повідомлено у письмовій формі інформацію тим, кого наділено найвищими повноваженнями, про значні недоліки внутрішнього контролю, якщо такі недоліки були ідентифіковані під час аудиту?

 

 

 

 

118

Інші питання, що привернули увагу контролерів

 

 

 

 

"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" МСА 700; Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" МСА 705

119

Яка форма висловлення думки надана аудитором у звіті, що аналізується?

 

 

 

 

120

Чи відповідає структура звіту вимогам МСА?

 

 

 

 

121

Чи сформульована думка про фінансові звіти виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів?

 

 

 

 

122

У випадку модифікованої думки, чи описана підстава для висловлення такої думки?

 

 

 

 

123

Якщо розкриття даних є важливим для розуміння користувачами фінансових звітів, чи включений до аудиторського звіту пояснювальний параграф або параграф з інших питань?

 

 

 

 

124

Інші питання, що привернули увагу контролерів

 

 

 

 

Члени групи із перевірки:

 

_____________________________
(П. І. Б.)

_______________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

_____________________________
(П. І. Б.)

_______________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Другий примірник контрольного листа отримав:

Керівник суб'єкта аудиторської діяльності

_____________________________
(П. І. Б.)

_______________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

Опрос