Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении аккредитации заведения здравоохранения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.11.2014

ЗАЯВА
про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Заклад охорони здоров'я ________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ: _________________________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування ______________________________________________

Адреса закладу охорони здоров'я ________________________________________ телефон (телефакс),
адреса електронної пошти _______________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров'я)
просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

Найменування документа

Кількість аркушів

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань")

 

2. Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров'я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

 

3. Затверджена структура закладу

 

4. Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

 

5. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

 

6. Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

 

___ ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали керівника закладу)

М. П. (за наявності)

Опрос