Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение о соответствии медицинского иммунобиологического препарата требованиям государственных и международных стандартов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2014

  

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон/телефакс органу державного контролю)
_____________________________________________________________________________

ВИСНОВОК
про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів

"___" ________________

N ______

______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування МІБП згідно з реєстраційним посвідченням)
______________________________________________________________________________________
                                                              (форма випуску, дозування, вид пакування МІБП)

Номер реєстраційного посвідчення __________, строк дії реєстраційного посвідчення _____________

Серія МІБП N ________________________                       Кількість ______________________________

Виробник _____________________________________________________________________________
                                                                 (найменування виробника МІБП, країна походження)

Висновок видано ______________________________________________________________________
                                                                 (найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище,
                                          ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер
                                                                  облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Протокол візуального контролю від _______________ 20__ р. N ____

Лабораторний аналіз якості МІБП здійснений:
______________________________________________________________________________________
                                (найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості МІБП, виданий лабораторією від _______________ 20__ р. N ____

Результати лабораторного аналізу якості МІБП за перевіреними показниками специфікації якості
___________________________________ вимогам методів контролю якості.
                (відповідають/не відповідають,
                       необхідне зазначити)

За результатами державного контролю встановлено, що МІБП       _____________________________
вимогам законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.       (відповідають/не відповідають,
                                                                                                                                                                             необхідне зазначити)

_________________________________
(посадова особа органу державного контролю)

______________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Опрос