Идет загрузка документа (545 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет по физической культуре и спорту (форма N 2-ФК (годовая))

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2014
Утратил силу

Звітність

Звіт з фізичної культури і спорту

станом на 01 січня 20__ року

Подають:

Терміни
подання

Навчальні заклади, підприємства, установи, організації:
структурному підрозділу з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад;
районним (міським) організаціям фізкультурно-спортивних товариств, органам управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, Кримському республіканському, регіональному (обласному), Київському та Севастопольському міським центрам з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" або селищному, міському, районному у містах, районним у містах Києві та Севастополі центрам фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" залежно від підпорядкування

до 05 січня

Районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств, органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад та районні у містах Києві та Севастополі, міські та районні у містах центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх":
структурному підрозділу з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад;
обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств;
філіям Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України: Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським відділенням з фізичного виховання та спорту;
республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

до 15 січня

Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад:
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурному підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

до 30 січня

Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, філії Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту, Кримський республіканський, регіональні (обласні), Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх":
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурному підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам;
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
Всеукраїнському центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

до 15 лютого

Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх":
Міністерству молоді та спорту України

до 25 лютого

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
Міністерству молоді та спорту України;
територіальним органам державної статистики

до 10 березня

Міністерство молоді та спорту України:
Державній службі статистики України (по Україні та регіонах)

до 25 березня


 

  
Форма N 2-ФК
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
08 жовтня 2014 року N 3253
за погодженням з
Держстатом України,
Держпідприємництвом України,
МОН України,
Міноборони України,
МВС України,
Національним комітетом
спорту інвалідів України

Респондент:
Найменування/Ім'я: ______________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / Місце проживання: _____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

I. ФІЗКУЛЬТУРНІ КАДРИ

(осіб)

Назва показників

N рядка

Усього

З них жінки

З них (гр. 1) із спеціальною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади

З них (гр. 1), які вперше розпочали роботу у сфері фізичної культури та спорту у звітний період

I і II рівнів акредита-
ції

III і IV рівнів акредита-
ції

А

Б

1

2

3

4

5

Штатні працівники, усього

1

 

 

 

 

 

Працівники фізичної культури навчальних закладів, усього

2

 

 

 

 

 

з них: інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів

2.1

 

 

 

 

 

          вчителі загальноосвітніх навчальних закладів

2.2

 

 

 

 

 

          керівники і викладачі професійно-технічних навчальних закладів

2.3

 

 

 

 

 

          керівники і викладачі вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації

2.4

 

 

 

 

 

          керівники і викладачі вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації

2.5

 

 

 

 

 

Методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури, усього

3

 

 

 

 

 

у тому числі, які працюють:
          за місцем роботи громадян

3.1

 

 

 

 

 

          за місцем навчання громадян

3.2

 

 

 

 

 

          за місцем проживання громадян

3.3

 

 

 

 

 

Інструктори з фізичної культури сільських і селищних рад

4

 

 

 

 

 

Тренери-методисти, тренери-викладачі, тренери зі спорту, усього

5

 

 

 

 

 

Працівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, за винятком тренерів зі спорту

6

 

 

 

 

 

Працівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту органів виконавчої влади (місцевого самоврядування)

7

 

 

 

 

 

          центральних

7.1

 

 

 

 

 

          тренери, працівники та спортсмени-інструктори штатних національних збірних команд України з видів спорту

7.2

 

 

 

 

 

          обласних

7.3

 

 

 

 

 

          районних

7.4

 

 

 

 

 

          міських

7.5

 

 

 

 

 

Працівники фізкультурно-спортивних товариств та установ

8

 

 

 

 

 

          всеукраїнських

8.1

 

 

 

 

 

          обласних

8.2

 

 

 

 

 

          районних

8.3

 

 

 

 

 

          міських (районних у містах)

8.4

 

 

 

 

 

Працівники центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

9

 

 

 

 

 

          Всеукраїнського

9.1

 

 

 

 

 

          обласних

9.2

 

 

 

 

 

          міських

9.3

 

 

 

 

 

          районних

9.4

 

 

 

 

 

          районних у містах

9.5

 

 

 

 

 

          інших

9.6

 

 

 

 

 

Працівники центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

10

 

 

 

 

 

          Українського

10.1

 

 

 

 

 

          тренери, працівники та спортсмени-інструктори штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів

10.2

 

 

 

 

 

          регіональних (обласних)

10.3

 

 

 

 

 

          місцевих

10.4

 

 

 

 

 

Спеціалісти, які проводять фізкультурно-реабілітаційну та спортивну роботу серед людей з особливими потребами, усього

11

 

 

 

 

 

з них:     тренери зі спорту (з рядка 5)

11.1

 

 

 

 

 

               інструктори-методисти (з рядка 3)

11.2

 

 

 

 

 

Працівники спортивних споруд

12

 

 

 

 

 

Спеціалісти з фізичної реабілітації (тренери-реабілітологи)

13

 

 

 

 

 

Лікарі спортивної медицини

14

 

 

 

 

 

Інші працівники фізичної культури

15

 

 

 

 

 

II. СПОРТИВНІ СПОРУДИ

(одиниць)

Найменування

N ряд-
ка

Загальна кількість спортивних споруд

Загальна кількість спортивних споруд, які (з гр. 1) перебувають у підпорядкуванні

З гр. 1

усьо-
го

з них, майно яких перебуває у

дер-
жав-
ній влас-
ності

кому-
наль-
ній влас-
ності

при-
ват-
ній влас-
ності

загаль-
но-
освіт-
ніх нав-
чаль-
них закла-
дів

профе-
сійно-
техніч-
них нав-
чаль-
них закла-
дів

вищих нав-
чаль-
них закла-
дів I - II рівнів акре-
дита-
ції

вищих нав-
чаль-
них закла-
дів III - IV рівнів акре-
дита-
ції

фіз-
куль-
турно-
спор-
тив-
них това-
риств та відом-
чих фіз-
куль-
турно-
спор-
тивних орга-
ніза-
цій всіх рівнів

регі-
ональ-
них підроз-
ділів з питань фізич-
ної куль-
тури та спорту

ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП, спеці-
алізо-
ваних нав-
чаль-
них закладів спор-
тив-
ного профілю

інших підпри-
ємств, уста-
нов, орга-
ніза-
цій

Мін-
молодь-
спорту, Укрцентру "Інва-
спорт", Всеукраїнсь-
ких ФСТ, Комітету з фізичного виховання МОН, Управ-
ління
спорту
Мін-
оборони, ВЦФЗН "Спорт для всіх"

включені до Єдиного електрон-
ного реєстру спортив-
них споруд

не працю-
вали протя-
гом року

пере-
бува-
ють в довго-
строко-
вій оренді

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Спортивні споруди, усього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетичні ядра, що не входять до складу стадіонів

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площинні спортивні споруди, усього

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі: майданчики з
                           тренажерним
                           обладнанням

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           майданчики з
                           нестандартним
                           спортивним
                           обладнанням

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           тенісні корти

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           футбольні поля

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           інші майданчики

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості (з рядка 4) із синтетичним покриттям

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, усього

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі: з тренажерним
                           обладнанням

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні зали площею не менше 162 м2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавальні басейни, усього

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі: 50-метрові

8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           25-метрові

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           інші

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості (з рядка 8) криті, усього

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі: 50-метрові

9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           25-метрові

9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           інші

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не менше 25 метрів

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрілецькі стенди (круглий, траншейний)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біатлонні стрільбища

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велотреки, усього

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінноспортивні бази

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споруди зі штучним льодом

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       з них: площею (30 х 61 м)

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  криті

15.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслувально-спортивні бази

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслувальні канали

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водноспортивні бази

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трампліни лижні, усього

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі: для фристайла

19.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лижні бази на 100 пар лиж і більше

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

(тис. грн)

Назва показників

N рядка

Використано коштів, усього

У тому числі з:

державного бюджету

місцевого бюджету

фондів держав-
ного соціаль-
ного страху-
вання

позабюджетних надходжень

усього

у т. ч. з обласних бюджетів

у т. ч. з районних бюджетів та бюджетів міст

фондів профспіл-
кових комітетів

фондів підпри-
ємств, установ, організа-
цій

спонсорсь-
ких та благо-
дійних внесків

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки, усього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:                поточні видатки:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         оплата праці

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         нарахування на оплату праці

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         соціальне забезпечення (стипендії, грошові
                         винагороди спортсменам, тренерам)

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         спортивні заходи та навчально-тренувальна
                         робота

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         придбання спортивного обладнання та
                         інвентарю

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         інші заходи та послуги

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   капітальні видатки:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         капітальний ремонт та реконструкція
                         спортивних споруд

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         придбання спортивного обладнання та
                         інвентарю довгострокового користування

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         будівництво нових спортивних споруд

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СПОРТИВНА РОБОТА

(осіб)

Вид спорту

N
ряд-
ка

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту

Кількість спортивних секцій, команд

Із гр. 1 жінки

Кількість працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття

усьо-
го

 

у вищих навчальних закладах

ДЮСШ усіх типів

ШВСМ

ЦОП

спеці-
алізо-
ваних нав-
чаль-
них закла-
дах спор-
тив-
ного профі-
лю

спор-
тив-
них клу-
бах

регі-
ональ-
них центрах "Інва-
спорт"

вищих нав-
чаль-
них закла-
дах

спор-
тив-
них клу-
бах

усьо-
го

з них (гр. 12) штатні трене-
ри зі спор-
ту

з них (гр. 12) трене-
ри зі спорту, які прово-
дять занят-
тя у спор-
тив-
них клу-
бах

з них (гр. 12) із спе-
ціаль-
ною вищою осві-
тою

I - II рівнів акре-
дита-
ції

III - IV рівнів акре-
дита-
ції

цент-
рах сту-
дентсь-
кого спорту

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього осіб (сума рядків 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літні олімпійські види спорту, усього

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадмінтон

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейсбол

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бокс

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба вільна

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба греко-римська

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важка атлетика

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велосипедний спорт

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслувальний слалом

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслування академічне

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслування на байдарках і каное

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітрильний спорт

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водне поло

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол

2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол пляжний

2.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гандбол

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастика спортивна

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастика художня

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гольф

2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзюдо

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінний спорт

2.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легка атлетика

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавання

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавання синхронне

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регбі

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софтбол

2.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибки на батуті

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибки у воду

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба з лука

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба кульова

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба стендова

2.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасне п'ятиборство

2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теніс

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теніс настільний

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триатлон

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тхеквондо (ВТФ)

2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фехтування

2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол

2.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хокей на траві

2.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимові олімпійські види спорту, усього

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біатлон

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобслей

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гірськолижний спорт

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковзанярський спорт

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кьорлінг

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лижне двоборство

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лижні гонки

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санний спорт

3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сноуборд

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибки на лижах з трампліна

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фігурне катання на ковзанах

3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фристайл

3.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хокей з шайбою

3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорт-трек

3.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неолімпійські види спорту, усього

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіамодельний спорт

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобільний спорт

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомодельний спорт

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айкідо

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аквабайк

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатичний рок-н-рол

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альпінізм

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американський футбол

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армспорт

4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатоборство тілоохоронців

4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більярдний спорт

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатирське багатоборство

4.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодібілдинг

4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойове самбо

4.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба Кураш

4.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба на поясах

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба на поясах Алиш

4.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба самбо

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боулінг

4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вейкбординг

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолітний спорт

4.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслування на човнах "Дракон"

4.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-спортивні багатоборства

4.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воднолижний спорт

4.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно-моторний спорт

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирьовий спорт

4.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Го

4.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годзю-рю карате

4.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубиний спорт

4.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городковий спорт

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дартс

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дельтапланерний спорт

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джиу-джитсу

4.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естетична гімнастика

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змішані єдиноборства (MMA)

4.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате JKA WF

4.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате JKS

4.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате WKC

4.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате WKF

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кікбоксинг WKA

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кікбоксинг WPKA

4.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кікбоксинг WAKO

4.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кікбоксинг BTKA

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіокушин карате

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіокушинкай карате

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіокушинкайкан карате

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козацький двобій

4.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбат Дзю-Дзюцу

4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косіки карате

4.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кунгфу

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літаковий спорт

4.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міні-гольф

4.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морські багатоборства

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотобол

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотоциклетний спорт

4.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкратіон

4.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парапланерний спорт

4.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парашутний спорт

4.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пауерліфтинг

4.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейнтбол

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетягування канату

4.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петанк

4.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підводний спорт

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планерний спорт

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляжний гандбол

4.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляжний футбол

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повітроплавальний спорт

4.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожежно-прикладний спорт

4.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліатлон

4.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійний бокс

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радіоспорт

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракетомодельний спорт

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регбіліг

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риболовний спорт

4.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роликовий спорт

4.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопашний бій

4.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сквош

4.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелелазіння

4.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт із собаками

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт надлегких літальних апаратів

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна аеробіка

4.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна акробатика

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивне орієнтування

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивний бридж

4.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивний туризм

4.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні танці

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортінг

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба з блочного лука

4.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стронгмен

4.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судномодельний спорт

4.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумо

4.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таеквондо (ІТФ)

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таїландський бокс Муей Тай

4.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцювальний спорт

4.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційне карате

4.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська боротьба на поясах

4.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український рукопаш "Спас"

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Універсальний бій

4.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушу

4.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фітнес

4.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флорбол

4.101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французький бокс Сават

4.102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрі-файт

4.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футзал

4.104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фунакоші шотокан карате

4.105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хортинг

4.106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черліденг

4.107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахи

4.108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашки

4.109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шотокан карате-до С.К.І.Ф

4.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, усього

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армспорт

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадмінтон

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол на візках

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біатлон

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більярдний спорт

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба вільна

5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба греко-римська

5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боулінг

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочча

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велосипедний спорт - трек

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велосипедний спорт - шосе

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веслування академічне

5.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітрильний спорт

5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водне поло

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол

5.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол сидячи

5.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гандбол

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастика спортивна

5.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімнастика художня

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гірськолижний спорт

5.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голбол

5.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзюдо

5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате

5.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керлінг

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керлінг на візках

5.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінний спорт

5.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковзанярський спорт

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легка атлетика

5.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лижні перегони

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параканое

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паратриатлон

5.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пауерліфтинг

5.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавання

5.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляжний волейбол

5.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регбі на візках

5.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риболовний спорт

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивне орієнтування

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивний туризм

5.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні танці на візках

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба з лука

5.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрільба кульова

5.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теніс

5.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теніс на візках

5.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теніс настільний

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тхеквондо

5.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фехтування на візках

5.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футзал

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахи

5.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашки

5.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші види спорту, які були визнані протягом звітного періоду, усього

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Підприємства, установи, організації, навчальні заклади

N рядка

Загальна кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що звітували (одиниць)

Загальна кількість осіб, що працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, що звітували

Загальна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

Загальна кількість вихованців, учнів, студентів (осіб), які

усього

у тому числі у віці:

з гр. 3

відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання)

з них (гр. 10) відвідують заняття з фізичної культури 3 рази або 4 години на тиждень та більше

з них (з гр. 10) віднесені за станом здоров'я до підготовчої та спеціальної медичних груп

до 6 років

6 - 18 років

19 - 35 років

36 років та старше

жінки

інваліди

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкільні навчальні заклади

1.1

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

х

 

загальноосвітні навчальні заклади

1.2

 

 

 

х

 

х

х

 

 

 

 

 

професійно-технічні навчальні заклади

1.3

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації

1.4

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації

1.5

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємства, установи, організації, які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі робочого дня та у вільний від роботи час

1.6

 

 

 

х

 

 

 

 

 

х

х

х

організації, які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання громадян

1.7

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

   з них дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання

1.7.1

 

х

 

 

 

х

х

 

 

х

х

х

 

2. Загальна кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (одиниць) ___________;

з них:

обласних (2.1) _________;

міських (2.2) __________;

районних (2.3) __________;

районних у містах (2.4) ___________;

 

інших (2.5) ____________

 

 

 

 

3. Загальна кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", які мають власні спортивні споруди (одиниць) ___________

 

4. Кількість проведених фізкультурно-оздоровчих заходів (одиниць) _________________

VI. СПОРТИВНІ КЛУБИ

Назва показників

N ряд-
ка

Загальна кількість

З них

за місцем навчання

за місцем роботи

за місцем проживання

клу-
бів, оди-
ниць

осіб, яких залу-
чено до занять фізич-
ною культу-
рою та спортом

працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття (осіб)

клу-
бів, оди-
ниць

осіб, яких залу-
чено до занять фізич-
ною культу-
рою та спортом

працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття (осіб)

клу-
бів, оди-
ниць

осіб, яких залу-
чено до занять фізич-
ною культу-
рою та спортом

працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття (осіб)

клу-
бів, оди-
ниць

осіб, яких залу-
чено до занять фізич-
ною культу-
рою та спортом

працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття (осіб)

усього

з них штатні

усього

з них штатні

усього

з них штатні

усього

з них штатні

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Спортивних клубів, усього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

спортивної направленості

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізкультурно-оздоровчої направленості

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (власник)

_______________________________
(підпис)

 

_________________________________________________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: ____________

факс: ______________

електронна пошта: __________________

Опрос