Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки пригодности экземпляра государственного воздушного судна и его эксплуатационной документации для перевозки опасных грузов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2014

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
       (посада керівника експлуатуючої організації)
_____________________________________
       (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року

АКТ
перевірки придатності екземпляра державного повітряного судна та його експлуатаційної документації для перевезення небезпечних вантажів

Комісія у складі:

голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, військове (спеціальне) звання,
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                  прізвище, ім'я, по батькові)
члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                         (посади, військові звання, прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
призначена наказом керівника експлуатуючої організації _______________ від "___" ____________ 20__ року N ________,
"___" ____________ 20__ року провела _________________________________________ огляд
(не нижче контрольного) державного повітряного судна (далі - ДПС) _____________________________________________________ та його експлуатаційної документації
                          (тип, реєстраційний та бортовий номери)
в ____________________________________________________________________, про що зроблено
                     (експлуатуюча організація, належність, населений пункт)
запис у формулярах ДПС.

1. Формулярні відомості про ДПС

Позначення ДПС

 

Дата останнього ремонту

 

Заводський номер

 

Дата останнього польоту

 

Дата виготовлення

 

 

 

2. Перелік робіт, виконаних на ДПС на час оформлення документів щодо отримання Сертифіката екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів

N
з/п

Перелік робіт

Вид робіт експлуатуючої організації, яка виконала роботи, дата виконання

1

2

3

1

Регламентні роботи

 

2

Періодичні роботи

 

3

Роботи з продовження відповідного ресурсу (строку служби), роботи з переведення на експлуатацію за технічним станом, роботи з експлуатації за технічним станом (назва, номер та дата документа)

 

4

Підготовка до роботи в зимовий (літній) період

 

5

Роботи зі зберігання

 

6

Переобладнання, модифікація ДПС

 

7

Перевірка наявності, стану та строків служби засобів кріплення (швартування)

 

8

Перевірка наявності, стану та строків служби засобів пожежогасіння

 

9

Перевірка відповідності ДПС вимогам безпеки з питань радіаційного, хімічного та біологічного захисту

 

3. Стан перевірки документації

N
з/п

Найменування документа

Наявність документа

1

2

3

4

1

Реєстраційне посвідчення N _______

так

ні

2

Сертифікат льотної придатності N _______

так

ні

3

Журнал підготовки літака

так

ні

4

Бортовий журнал підготовки державного повітряного судна до польотів льотним складом

так

ні

5

"Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, ICAO, Doc 9284-AN/905"

так

ні

6

"Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах, ICAO, Doc 9481-AN/928"

так

ні

7

Перелік документації, майна, що знаходиться на борту державного повітряного судна згідно з описом

так

ні

8

Формуляри державних повітряних суден, двигунів, допоміжних силових установок, головного редуктора

так

ні

9

Паспорти агрегатів з обмеженим ресурсом (строком служби)

так

ні

10

Паспорти блоків та агрегатів, заміна яких виконувалась у процесі експлуатації

так

ні

4. Під час перевірки проведено

1

Зовнішній огляд ДПС

так

ні

2

Огляд пасажирської (вантажної) кабіни

так

ні

3

Огляд кабіни екіпажу

так

ні

5. Перелік зауважень за спеціальностями, виявлених під час проведення ___________________________________________________ огляду

N
з/п

Зауваження

Відмітка про усунення зауваження

Відмітка про контроль

1

2

3

4

 

 

 

 

6. Висновок комісії:

Перелік та обсяг експлуатаційної документації державного повітряного судна
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                            (достатні, недостатні)
усі обов'язкові роботи, роботи з підготовки державного ДПС до перевезення небезпечних вантажів _____________________________________________________________________________________;
                                                                                         (виконано, не виконано)

ДПС до перевезення небезпечних вантажів ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (придатне, непридатне)

7. Підписи:

Голова комісії ________________________________________________________________________;
                                                                               (військове (спеціальне) звання, підпис, ініціали, прізвище)

члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                                (військові (спеціальні) звання, підписи, ініціали, прізвища)

Акт перевірив.

Видача Сертифіката екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів _____________________________________________________________________________.
                                                                                                     (можлива, неможлива)

Представник Управління регулювання діяльності державної авіації України _____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Опрос