Идет загрузка документа (252 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Образец свидетельства на право использования электронных картографических и навигационно-информационных систем

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2014

Зразок свідоцтва на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

Logotype, details and E-mail of training centre

Логотип, реквізити, електронна пошта НТЗ

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IS CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH
BY .........................................................

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ
(Назва органу сертифікації)

CERTIFICATE
N ____________

СВІДОЦТВО
N __________

Issued under the provisions of the UN EEC Resolution No. 48 "Recommendation on Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation (Inland ECDIS)"

Видане на підставі положень Резолюції N. 48 Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй "Рекомендації, що стосуються системи відображення електронних карт та інформації для внутрішнього судноплавства"

This is to certify, that

Name

Surname

Цим засвідчується, що

Прізвище

Ім'я

По батькові

Date of birth

Date of birth (dd.mm.yyyy)

Дата народження

Дата народження (дд.мм.рррр)

has successfully completed the course of training in conformity with approved by the Maritime Administration of Ukraine on the syllabus

успішно пройшов підготовку за схваленим Морською адміністрацією України курсом

THE OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC
CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS
(ECDIS) ON INLAND WATERS

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
КАРТОГРАФІЧНИХ ТА НАВІГАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ЕКНІС)
НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ

Owner of this Certificate have a right to use the Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) on inland waters

Власник цього свідоцтва має право використовувати річкові електронні картографічні та навігаційно-інформаційні системи (ЕКНІС) на внутрішніх водних шляхах

Photo

Director of the Centre

__________________

 

Директор НТЗ

____________________

Seal

Chief of the Course

__________________

 

Керівник курсу

____________________

 

Date of issue

__________________

 

Дата видачі

____________________

Inquiries concerning this certificate should be addressed to:
Tel/fax: ........................................
e-mail: .........................................

Запити щодо цього свідоцтва слід надсилати:
Tel/fax ......................................
e-mail: ......................................

The original of this certificate must be kept available while serving on a ship

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитись на судні, доки його власник працює на цьому судні

Опрос