Идет загрузка документа (252 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Образец свидетельства на право использования судового радиолокатора

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2014

Зразок свідоцтва на право використання суднового радіолокатора

Logotype, details and E-mail of training centre

Логотип, реквізити, електронна пошта НТЗ

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IS CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH
BY .........................................................

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ
(Назва органу сертифікації)

CERTIFICATE
N ____________

СВІДОЦТВО
N __________

Issued under the provisions of the Recommendations of Danube Commission regarding Navigators Certificates, adopted by the 77th sessions of Danube Commission at 15.12.2011

Видане на підставі положень Рекомендацій Дунайської комісії відносно посвідчень судноводія, прийнятих постановою сімдесят сьомої сесії Дунайської комісії від 15.12.2011

This is to certify, that

Name

Surname

Цим засвідчується, що

Прізвище

Ім'я

По батькові

Date of birth

Date of birth (dd.mm.yyyy)

Дата народження

Дата народження (дд.мм.рррр)

has successfully completed the course of training in conformity with approved by the Maritime Administration of Ukraine on the syllabus

успішно пройшов підготовку за схваленим Морською адміністрацією України курсом

THE OPERATIONAL USE OF RADAR DURING
NAVIGATION ON INLAND WATERS
INCLUDING RADAR NAVIGATION
IN POOR VISIBILITY

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЛОКАТОРА ДЛЯ
ПЛАВАННЯ НА ВНУТРІШНІХ
ВОДНИХ ШЛЯХАХ,
В ТОМУ ЧИСЛІ В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ

Owner of this Certificate have a right to operational use of radar during navigation on inland waters including radar navigation in poor visibility

Власник цього свідоцтва має право використовувати радіолокатор для керування судном на внутрішніх водних шляхах, в тому числі в умовах обмеженої видимості

Photo

Director of the Centre

____________________

 

Директор НТЗ

___________________

Seal

Chief of the Course

____________________

 

Керівник курсу

___________________

 

Date of issue

____________________

 

Дата видачі

___________________

Inquiries concerning this certificate should be addressed to:
Tel/fax: ........................................
e-mail: .........................................

Запити щодо цього свідоцтва слід надсилати:
Tel/fax ......................................
e-mail: ......................................

The original of this certificate must be kept available while serving on a ship

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитись на судні, доки його власник працює на цьому судні

Опрос