Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение N -С-ОІ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -С-ОІ

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _______________ 2014 року N ________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______________ 2014 року за N ________, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій у зв'язку з погашенням (достроковим погашенням) іпотечних облігацій / анулюванням викуплених емітентом іпотечних облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій ______________________________.
                                                                                                                                                                    (найменування емітента)
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій ___________________________
                                                                                                                                                                          (найменування емітента,
_____________________________________________________________________________________
               номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

              М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос