Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение N -СТ-ОІ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -СТ-ОІ

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _______________ 2014 року N ________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______________ 2014 року за N ______, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій) / у зв'язку з прийняттям рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій _______________________________
                                                                                                                                                                      (найменування емітента)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій __________________
                                                                                                                                                                                      (найменування емітента,
_____________________________________________________________________________________
      номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

              М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос