Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации изменений к базовому проспекту эмиссии обычных ипотечных облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

"___" ____________ 20__ року N ______
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс тощо)

 

Розмір власного капіталу емітента

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії іпотечних облігацій

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

 

Дата опублікування базового проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос