Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Базовый проспект эмиссии обычных ипотечных облигаций, относительно которых принято решение о публичном размещении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

Базовий проспект емісії звичайних іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Інформація про емітента:

1)

найменування емітента

 

2)

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації

 

3)

дата заснування, зміни організаційно-правової форми

 

4)

перелік засновників

 

5)

предмет діяльності

 

6)

відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків

 

7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи

 

8)

дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску)

 

9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи та емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій

 

2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

1)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дат видачі та закінчення дії ліцензій

 

2)

опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій

 

3)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

4)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою понад 10 % статутного капіталу

 

5)

відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

 

6)

відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

 

8)

можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

 

9)

інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос